Nový Jičín plánuje velkou obnovu sídliště

Regenerace novojičínského panelového sídliště Nerudova dostala zelenou. Zastupitelé města schválili koncepční studii navrhující, jak území, na kterém bydlí téměř čtyři sta domácností, řešit. Projekt počítá s obnovou zeleně, mobiliáře, komunikací, parkovacích míst, osvětlení a volnočasových ploch. Práce budou rozloženy do šesti etap. První by měla začít v příštím roce a poslední v roce 2027. Předpokládané celkové náklady na přeměnu plochy s 18 bytovými domy přesahují částku 50 milionů korun.

„V uvedené lokalitě v září 2020 proběhla anketa mezi obyvateli sídliště. Chtěli jsme zjistit, jak jsou zde občané spokojeni s bydlením a veřejným prostranstvím. V lednu jsme on-line formou provedli veřejné projednání nové podoby sídliště, na kterém měli občané možnost vznést své připomínky a podněty,“ řekla Kateřina Nehasilová, vedoucí oddělení rozvoje a strategického plánování na novojičínské radnici.

Občané nejčastěji poukazovali na nedostatek parkovacích míst, řadě z nich na sídlišti schází rekreačně sportovní vybavenost a citlivá je také problematika chovu psů. V rámci přestavby území by na sídlišti mělo dojít k vybudování parkovacích kapes a reorganizaci stávajících parkovišť. Vytvoří se také místa pro trávení volného času dětí, mládeže i seniorů. Sídliště se dovybaví mobiliářem a volnočasovými prvky.

„Snahou města je získat na regeneraci sídliště finanční prostředky z ministerstva pro místní rozvoj. O dotaci na I. etapu, kde se podle studie počítá s náklady 2,3 milionu korun, plánujeme žádat letos na podzim. Pokud bychom uspěli, státní příspěvek by nám pokryl 50 procent z uznatelných výdajů,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.
Více informací ke studii naleznete zde: https://www.novyjicin.cz/rozvojove-dokumenty/

19.03.2021