Kontakt
15.6.2022

V úterý 14. června 2022 se zástupci města zúčastnili slavnostního vyhodnocení soutěže O keramickou popelnici, které se konalo v prostorách zámku Nová Horka ve Studénce. Tuto cenu získávají obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad.

Město Nový Jičín obsadilo první místo v kategorii obcí s rozšířenou působností a odneslo si tak, kromě Keramické popelnice, motivační odměnu v hodnotě 50 tisíc korun na podporu odpadového hospodářství. Druhé místo vybojoval Frenštátem pod Radhoštěm a třetí v dané kategorii se umístil Bohumín, který tak obhájil loňskou třetí příčku. Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě.

Za třídění vysloužilých elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele je pak udělována cena O keramické sluchátko. V soutěži, kterou pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, se odevzdávají elektrospotřebiče jako například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. I v této soutěži v kategorií obcí nad 10 tisíc obyvatel zvítězilo město Nový Jičín. Každá z oceněných obcí získala odměnu ve výši 10 000 korun. Nový Jičín se tak stal jediným městem, které na slavnostním vyhodnocení získalo 2 ocenění.

Místostarosta Ondřej Syrovátka při přebírání ocenění poděkoval všem občanům, kteří se do třídění odpadu aktivně zapojují, a také vedoucí Odboru životního prostředí Evě Bártkové, která se této problematice dlouhodobě věnuje, za její přínos v této oblasti. „Je to pro nás obrovská pocta a potvrzení, že jdeme v třídění odpadu správnou cestou. Začali jsme tím, že jsme si v roce 2020 zpracovali Fyzickou analýzu odpadu, z níž jsme zjistili, kolik využitelných složek ve směsném odpadu je, a na ty nejvíce zastoupené se postupně soustředíme. V posledních letech jsme tak zavedli třídění kovů a olejů, rozšířili sběr bioodpadů a nejnověji také sběr gastroodpadů. Daří se nám také rozšiřovat místa pro sběr plastů, papíru a skla, nově i mimo zástavbu (například Skalky nebo Čerťák). A jako nejnovější krok chystáme v červenci spuštění provozu Reuse centra,“ doplnil Ondřej Syrovátka.

Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve městech a obcích České republiky.

 

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI 2021:

 

Obce do 800 obyvatel Obce od 801 do 2 000 obyvatel Obce nad 2 000 obyvatel Obce s rozšířenou působností
1. Obec Krásná 1. Obec Morávka 1. Obec Hukvaldy 1. Město Nový Jičín
2. Obec Rudná pod Pradědem 2. Obec Raškovice 2. Obec Trojanovice 2. Město Frenštát pod Radhoštěm
3. Obec Dolní Tošanovice 3. Obec Milíkov 3. Obec Kozlovice 3. Město Bohumín

 

 

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2021
(drobné elektrospotřebiče, PC a TV):

Kategorie Obec / město Vytříděné elektrospotřebiče
Obce do 2 000 obyvatel Krasov 12,25 kg / 1 obyv.
Obce nad 2 000 obyvatel Ostravice 6,08 kg / 1 obyv.
Obec nad 10 000 obyvatel Nový Jičín 1,98 kg / 1 obyv.

 

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2021:
(objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie Obec / město Výsledek
Města do 5 000 obyvatel Tvrdkov výtěžnost 30,6 kg / 1 obyv.
Města nad 5 000 obyvatel Kravaře výtěžnost 6,4 kg / 1 obyv.
Skokan roku Karviná nárůst sběru o 15 %