Kontakt
16.11.2021

Zástupci více než 70 měst a obcí z celé České republiky se setkali v Novém Jičíně. Město totiž ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst uspořádalo Podzimní školu Zdravých měst. Program akce byl zaměřen na sdílení dobré praxe, vzájemnou inspiraci a akreditované vzdělávání v oblasti strategického plánování a práce s veřejností. Na odborné semináře navázaly doprovodné programy, během nichž mohli návštěvníci poznat přírodní krásy i historické památky hostitelského města, prohlédnout si expozice v Návštěvnickém centru nebo si užít aromaterapii v prostředí solné jeskyně. Více než 80 hostů se pak účastnilo také společenského večera v Hotelu Praha, kde jim k poslechu hrála kapela Pramínky.

„Setkání Zdravých měst je vždy skvělou příležitostí ke sdílení příkladů dobré praxe a také k rozšíření znalostí v mnoha vzdělávacích blocích, které se v průběhu akce konají. Nový Jičín toto setkání organizoval poprvé a pro nás to byla velká čest a zároveň tak trochu i zpětná vazba, že i my už patříme mezi Zdravými městy k těm zkušenějším,“ informovala koordinátorka Zdravého města Nový Jičín Lucie Hrdličková. Zdravá města, mezi která jsme vstoupili v roce 2015, usilují o kvalitnější, zdravější a spokojenějšího život svých občanů. Veřejnost má zase možnost aktivně se zapojovat do místního dění a ovlivňovat rozvoj v místě, kde žijí.

„Od roku 2017 pořádáme Veřejná fóra. Řada podnětů ze strany veřejnosti už byla realizována. Například zázemí na Čerťáku a nová pláž, rozšíření parku o prostor bývalého letního kina, dostavuje se odbočka cyklostezky na Straník, vypracovali jsme katalog adaptačních opatření na zadržování vody v krajině. Ve fázi projektování je revitalizace sportovišť. S dobrovolníky také uklízíme město, pro občany připravujeme veřejná projednání,  naposledy třeba k připravovaným změnám jízdních řádů MHD. Také podporujeme dárcovství krve a udržitelnou mobilitu. Myslím, že příkladů dobré praxe máme za dobu členství v Národní síti Zdravých měst v ČR spoustu a už se máme čím pochlubit. Soudě dle kladných reakcí účastníků se nám díky Podzimní škole podařilo rozšířit povědomí o Novém Jičíně do celé republiky,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

16.11.2021