Kontakt
5.2.2024

V pátek 26. ledna se na zámku Nová Horka uskutečnilo ocenění nejlepších policistů územního odboru Nový Jičín za rok 2023. Této slavnostní chvíle, která se odehrála v sále malebného zámku přezdívaného „Malá Vídeň“, se zúčastnila spousta vzácných hostů. Za Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje přijal pozvání náměstek ředitele pro ekonomiku plk. Ing. Tomáš Rychtar, pozvání dále přijali zástupci územní samosprávy, předseda Okresního soudu v Novém Jičíně Mgr. Jaroslav Sosík a státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně Mgr. Ladislav Hradil. Mezi vzácné hosty rovněž patřili vedoucí policejních oddělení a především také ocenění policisté a jejich rodinní příslušníci.

Slavnostní akt byl zahájen ředitelem územního odboru Nový Jičín plk. JUDr. Ing. Tomášem Kvíčalou, který všechny přítomné hosty srdečně přivítal a poděkoval oceněným policistům a jejich vedoucím pracovníkům za svědomitě odvedenou práci, která přispěla k tomu, že v rámci Moravskoslezského kraje dosáhl územní odbor Nový Jičín v loňském roce nejvyšší objasněnosti trestných činů. K poděkování se následně během svého projevu připojil rovněž náměstek ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Ing. Tomáš Rychtar. Z rukou pana ředitele a pana náměstka si pak převzalo ocenění „Policista roku 2023“ celkem 11 policistů z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu a oddělení obecné a hospodářské kriminality, kteří svou práci vykonávají nad rámec svých služebních povinností.

Za obvodní oddělení v Novém Jičíně získala toto ocenění nprap. Petra Geryková, která pracuje u policie již téměř 15 let a v současné době se nachází ve funkci vrchního inspektora skupiny dokumentace v oblasti trestního řízení. Nprap. Petra Geryková dlouhodobě dosahuje výrazných úspěchů při odhalování pachatelů mravnostní trestné činnosti a trestné činnosti páchané na dětech. Aktivně se také zapojuje do preventivních přednáškových aktivit pro žáky základních a středních škol. K jejím výrazným vlastnostem a schopnostem patří podle jejího vedoucího npor. Bc. Jiřího Duraje preciznost práce a schopnost bezproblémového zvládání stresových situací při služebních zákrocích. Oceněné pogratuloval a poděkoval za výborně odvedenou práci také jeden z dalších vážených hostů, který se slavnostního aktu na zámku Nová Horka zúčastnil, a to starosta Nového Jičína Mgr. Stanislav Kopecký.

Během slavnostního odpoledne bylo uděleno také ocenění „Manažer roku 2023“ a nechybělo taktéž předání medailí. Medaili Policie České republiky „Za věrnost III. stupně“, tedy za více jak deset let služby, obdrželi čtyři policisté. Stejný počet policistů pak obdržel medaili za více jak dvacet let služby. Dvěma policistům byla za příkladnou práci také předána Čestná medaile policejního prezidenta.

Text: por. Mgr. Darina Veselá, oddělení prevence

Foto: por. Mgr. Tomáš Zbranek