Kontakt
20.3.2023

Na svém únorovém zasedání Rada města schválila navýšení nájmů v městských bytech, u vybraných nebytových prostor, pronajatých nebo propachtovaných pozemků a služby poskytované společenství vlastníků bytových jednotek o 15,1 procenta, tedy o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za loňský rok.

Z 1121 bytů, které má město ve vlastnictví, se s platností od 1. července 2023 navýšení nájemného týká těch, kde je součástí nájemní smlouvy inflační doložka, kterou město uplatňuje od roku 2019. „V prvních letech se pohybovala kolem jednoho nebo dvou procent, v loňském roce činila necelá čtyři procenta. Výše uvedené zvýšení nájemného se netýká zejména starších nájemních smluv na dobu neurčitou, kde není inflační doložka sjednána. Zde má pronajímatel dle zákona možnost navrhnout jednou za tři roky navýšení nájemného o 20 %, což bylo aplikováno k 1. únoru 2023,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský.

Město se snaží držet nájmy v městských bytech stále pod cenovou hladinou tržního nájemného. „Pokud jde o byty s trvale uvolněným nájemným, ty začínají s vyhlašovací cenou 100 korun za m2/ měsíc. V posledním období se vysoutěžená částka za metr čtvereční pohybuje mezi 140 až 180 korunami oproti soukromému sektoru, kde se pohybuje přes 200 korun, záleží samozřejmě na lokalitě, typu bytu a jeho stavu. Stávají se i případy, kdy lidé v městských bytech bydlí i za 50 nebo 60 korun za metr čtvereční,” upřesnil místostarosta Dobrozemský. Startovacích bytů v domě k Archivu se navýšení nedotkne, stejně tak jako většiny městských nebytových prostor, například obchodů a provozoven. „Navýšení se bude týkat určitých netypických nájmů, jako například teplovodu, který vede z nemocnice do Smetanových sadů nebo nájmy střech městských budov za účelem umístění různých technologických zařízení,” doplnil Dobrozemský.  

Kromě valorizace nájmů v bytech rada také odhlasovala zvýšení ceny za služby, které bytový odbor městského úřadu poskytuje společenstvím vlastníků bytových jednotek. Tato cena se nezvyšovala od roku 2005. Stejně tak nájemné u mnohých pozemků, například zahrádek, je hluboko pod cenou obvyklou.

„Bytový fond byl v minulosti trvale podhodnocen, výnosy z nájmů nebyly vráceny zpět do oprav, údržby a modernizace bytů, ale na úplně jiné projekty, a proto stav některých bytů neodpovídá standardům bydlení ve 21. století. To se snažíme napravit,“ uvedl Dobrozemský. Město každoročně investuje do revitalizace bytů. V posledních 5 letech město investovalo 75 milionů korun do revitalizací sedmi bytových domů. Revitalizace posledních dvou byla dokončena na sklonku loňského roku. Díky provedení zateplení či výměny oken dojde k trvalým úsporám na energiích, a tedy ke snížení nákladů jednotlivých domácností. Město plánuje taktéž revitalizaci menších bytových domů, zejména ve starší zástavbě, jako například bytový dům na ulici Trlicova nebo Hřbitovní.

Každoročně také provede generální rekonstrukce zhruba 30 bytů v celkové hodnotě téměř 6 milionu korun. Dále opravuje byty v městské památkové rezervaci a zhruba 8 milionů korun ročně investuje do dalších oprav, zejména zařizovacích předmětů a vybavení bytů.

„Město má se svým majetkem nakládat účelně a hospodárně. Pokud by nepřistoupilo k valorizaci nájemného, cena nájmů by reálně klesla a docházelo by k většímu rozevírání nůžek mezi městským nájemným a nájemným uplatňovaným v soukromém sektoru. Navýšení nájemného umožní městu nadále efektivně a systematicky pokračovat v opravách bytů a tím zvyšovat kvalitu bydlení obyvatel. I přes zdražení bude bydlení v městských bytech stále jednou z finančně nejdostupnějších možností,“ uzavřel Dobrozemský.