Kontakt
24.3.2022

Na všech novojičínských základních školách zřizovaných městem probíhají ve spolupráci se Zdravým městem Nový Jičín v průběhu března a dubna školní fóra. Do aktivity, která vytváří prostor pro diskuzi žáků, vedení škol a města, je zapojeno celkem cca 120 žáků. Na školách se vždy sejdou zástupci 5. až 9. ročníků a se zástupci vedení školy a města diskutují o tom, co se jim na škole a městě líbí, a co by chtěli naopak změnit či zlepšit. Na všech školách se přitom tato aktivita koná už poněkolikáté, tentokrát však z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 fóra proběhla nestandardně po dvouapůlleté přestávce.

Školní fóra nám přinášejí důležitou zpětnou vazbu od mladých lidí na to, co ve městě hodnotí pozitivně a kde naopak vnímají nedostatky, které by měly být napraveny. Slouží také k tomu, abychom vysvětlili, že ne vše patří městu a není tedy vždy možné návrhům na úpravy vyhovět,“ vysvětlil místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka. „Priority ze škol však bereme velmi vážně a po projednání v Radě města jsou ty nejžádanější obvykle realizovány. Letos například dojde k realizaci skateparku, který byl požadován na fórech na několika školách v roce 2019,“ doplnil Syrovátka. Stejně se k návrhům staví i vedení jednotlivých škol, která se snaží k návrhům svých žáků přihlížet při plánování rozpočtu.

První ze školních fór proběhlo letos na ZŠ Jubilejní, druhé na ZŠ Tyršova. Během dopoledne žáci získali zpětnou vazbu, co se od minulého fóra podařilo v rámci školy i města realizovat a následně diskutovali a hlasovali o podnětech nových. „V rámci města by žáci nejvíce uvítali revitalizaci parku u České spořitelny, rekonstrukci a vylepšení zázemí místní nemocnice či rekonstrukci venkovního bazénu, kde by žáci ocenili i nový tobogán,“ popsala koordinátorka zdravého města Lucie Hrdličková. „Co se týče školy, žáci by si na Jubilejní a Dlouhé přáli více využívat altánek na pozemku školy, a to jak pro výuku, tak i pro volný čas; dále by žáci ocenili také např. zavedení školních turnajů či opravu betonového hřiště. Na Tyršové by zase rádi nechali opravit záchody a zřídili bufet, od učitelů by pak ocenili více partnerský přístup k žákům,“ doplnila Hrdličková. Fóra na ZŠ Komenského 66, ZŠ Komenského 68 jsou naplánována na přelom března a dubna. Výstupy za oblast školy se vždy zabývá vedení konkrétní školy, podněty pro oblast města budou předloženy Radě města.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí města