Kontakt
7.12.2022

V listopadu 2022 došlo k rozšíření městského kamerového systému o další 2 kamerové body. Nově budou dohlížet na bezpečnost a pořádek v lokalitě autobusového nádraží v Novém Jičíně. Obě kamery jsou již připraveny na nové funkcionality ve formě inteligentní analýzy, která bude sloužit k efektivnějšímu vyhledávání relevantních dat, jak pro účely dohledu nad veřejným pořádkem, tak i pro potřeby odhalování trestné činnosti či přestupkového jednání. Obraz z kamer je přenášen i na obvodní oddělení Policie České republiky (PČR) a v příštím roce by mělo dojít i k napojení inteligentní analýzy na pátrací systémy PČR.

 

Ilona Majorošová