Kontakt
21.10.2022

Celkem 100 zavlažovacích vaků dnes dostalo darem město Nový Jičín od pivovaru Radegast. Gumové vaky, které převzal 2. místostarosta Ondřej Syrovátka společně se zástupci Technických služeb města, budou částečně využity ještě v tomto roce u výsadby mladých stromků. Do vaku se vejde 55 litrů vody, což je velkým přínosem v sušším období nebo právě u nových výsadeb. V budoucnu město plánuje jejich využití pro péči o veřejnou zeleň na náměstích, ulicích nebo v parcích. Díky kapkovému zavlažování umožňují vaky efektivnější zalévání a úspornější využití vody.

„Zavlažovací vaky již několik let využíváme, protože se díky nim nové výsadby stromů lépe ujmou a zakoření,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka, který má v gesci Odbor životního prostředí. „Vaky darované pivovarem Radegast nám tak přijdou velmi vhod a použijeme je k novým výsadbám stromů v městské zeleni, jako například ve vnitroblocích sídlišť, okolo parkovišť, v parcích Smetanovy a Janáčkovy sady a podél nového úseku cyklostezky,“ doplnil Syrovátka.

Pivovar Radegast pořídl celkem 534 zavlažovacích vaků na základě účtenek od nákupu piva, které mu zaslali lidé v rámci kampaně „Vezmi si na hrb boj o vodu“. Ta odstartovala symbolickým průvodem velbloudů v Praze a Ostravě, jenž se uskutečnil u příležitosti Mezinárodního dne boje proti suchu a upozorňoval na důležitost šetření s vodou a zadržování vody v krajině.