Kontakt
22.5.2023

Město Nový Jičín získalo 1. místo ve 14. ročníku soutěže o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022 v kategorii obcí s rozšířenou působností. Tuto cenu každoročně vyhlašuje spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Rada kvality České republiky. Cílem soutěže je vyzdvihnout a ocenit firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní na poli společenské odpovědnosti. V loňském roce cenu získalo město Bílovec. Cenu si z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka převzal během slavnostního večera v úterý 9. května starosta města Stanislav Kopecký.

„Snažíme se dlouhodobě podporovat rozvoj města, vytvářet pozitivní sociální vztahy a chránit životní prostředí. Často se inspirujeme okolními městy a jsem rád, že nyní můžeme být vzorem ostatním i my. Ocenění je pro nás velkou poctou a zároveň motivací v našich snahách pokračovat i do budoucna,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký. „Velké poděkování patří samozřejmě všem zaměstnancům, kteří se na tomto úspěchu podíleli,“ doplnil Kopecký.

Ocenění Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost

Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Město ocenila za zodpovědné chování v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství, aktivní zapojování veřejnosti do rozhodování o podobě projektů, je aktivní v péči o seniory a postupuje nanejvýš transparentně při zadávání veřejných zakázek.