Kontakt
26.1.2023

Novojičínská radnice připravila prezentaci největších investičních záměrů města pro letošní rok. Zastupitelé města se s nimi mohli seznámit na semináři, veřejnost si je může prohlédnout na webových stránkách města v sekci investiční akce, kde je prezentace ke stažení. V letošním roce činí celkový objem výdajů na investiční akce v rozpočtu města 239,6 milionů korun, z čehož představené investiční akce tvoří zhruba třetinu.

Jedním z nejnákladnějších projektů, který je již vysoutěžený, je revitalizace střediska zeleně Technických služeb na Palackého ulici za přibližně 22,3 milionů korun. „Již 20. února má dojít k předání staveniště. Zatímco vloni se vybudoval nový vjezd do přilehlého separačního dvora ze strany od říčky Grasmanky, čímž se celý prostor zprůjezdnil, letos dojde k výstavbě nového vjezdu do areálu veřejné zeleně. Stávající plechový sklad, který je již za hranicí životnosti, bude zdemolován a budou vybudovány nové skladovací objekty na skladování provozní techniky a parkování vozidel. V neposlední řadě dojde k navýšení kapacity retenční nádrže až na 70 kubíků dešťové vody, což umožní používání této vody pro zavlažování městské zeleně,“ řekl starosta Stanislav Kopecký.

V centru města dojde ke komplexní revitalizaci Laudonova nádvoří. „Stávající stav vnitrobloku je tristní. Nachází se zde místa, která vykazují závažné organizační závady, jako například zadní vchod do návštěvnického centra Nový Jičín, rampa, nebo místo odpadového hospodářství. Revitalizovaný komplex by měl nabídnout nový shromažďovací prostor před zadním vchodem do návštěvnického centra, přibude pergola krytá zelení. Bude změněno i venkovní posezení přilehlé restaurace Laudon. Doplněna bude nová zeleň, osvětlení a související mobiliář. Věřím, že zprůchodnění nádvoří potěší nejednoho občana města,“ doplnil Kopecký.  Předpokládané náklady na revitalizaci činí 5,35 milionů korun a budou hrazeny ze zdrojů města.

Plánovaná je také realizace pilotního projektu fotovoltaiky v areálu Technických služeb města. Rozložení panelů je navrženo v souladu s potřebou v průběhu pracovní doby. Většinu dokážeme ihned spotřebovat a přebytek, který se nahromadí během dne, bude uschován v bateriích a může být využit při střídavé oblačnosti nebo na noční provoz areálu. Podle vypracovaného návrhu by mělo být více jak 90 procent vyrobené energie spotřebováno přímo v areálu Technických služeb. Celkové náklady činí 2,5 milionů korun, z čehož 620 tisíc pokryje dotace,“ informoval místostarosta Václav Dobrozemský.

Největší investiční akce letošního roku v oblasti rozvoje tepelného hospodářství je výměna podzemního teplovodu v Loučce ve výši 14,5 milionů korun. „Výměnou dojde ke snížení výdajů na opravy, které se promítají v ceně tepla a zároveň ke zvýšení spolehlivosti a snížení počtu odstávek po dobu odstraňování závad,“ uvedl Dobrozemský.

Město bude i nadále pokračovat i v obnově a modernizaci školských zařízení. „V MŠ Jiráskova plánujeme komplexní rekonstrukci zahrady. Přestože zahrada obsahuje herní prvky, mnohé z nich již dosluhují a jsou na hranici životnosti. Prioritou je zajistit bezpečnost, ale také pohyb dětí na čerstvém vzduchu již v předškolním věku. Po zpevnění svahu a sadových úprav, budou navrženy nové herní prvky, nové oplocení a bude upravena terasa a vstupy do budovy, včetně bezbariérového přístupu,“ popsal plánovanou akci místostarosta Ondřej Syrovátka.

Mezi investiční akce letošního roku patří i projekt výsadby 4 stromů na Masarykově náměstí kolem centrálního barokního sloupu. „Vysazení stromů bylo poprvé požadováno zastupitelstvem v roce 2017 a teprve loni se po několika letech podařilo s Národním památkovým ústavem dosáhnout příslibu souhlasného stanoviska. Stromy náměstí oživí a příznivě ovlivní prašnost i hluk. V letních měsících navíc poskytnou stín k odpočinku a posezení na nově instalovaných lavičkách. Stromy budou vysazeny do prokořenitelných buněk, které zajistí jejich dobrý růst a zabrání poškození dlažby,“ vysvětlil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Výstavba skateparku je další z významných investičních akcí, kterou budeme realizovat na základě architektonicko-urbanistické studie revitalizace sportovního areálu. „Součástí skateparku, který bude obsahovat celobetonové prvky, bude i bikepark. Chceme rozšířit nabídku sportovního vyžití pro širokou veřejnost. Skatepark vznikne v prostoru bývalého dolního házenkářského hřiště a bude stát 11,5 milionu korun, které budou hrazeny ze zdrojů města. Podali jsme žádost o dotaci na NSA, ale zatím neznáme rozhodnutí,“ řekl místostarosta Jaroslav Perútka. „Mrzí nás, že se nepodařilo skatepark realizovat již v loňském roce tak, jak jsme měli v plánu. Bohužel se nepodařilo vysoutěžit zhotovitele skateparku,“ doplnil.

„Letos také plánujeme první etapu revitalizace sportovního areálu, která se nachází u restaurace Graphic. Bude postavena nová komunikace, nové chodníky a nová parkovací stání, a upravena stávající křižovatka. Nový návrh počítá s náhradní trasou pro cyklisty tak, aby se zamezilo střetům cyklistů s hosty restaurace a číšníky, ke kterým před restaurací dochází“ informoval dále Perútka.

V roce 2021 zastupitelé schválili projekt regenerace panelového sídliště Nerudova. „V rámci této regenerace, jejíž první etapa bude zahájena v květnu a potrvá zhruba 5 měsíců, plánujeme rozšíření a reorganizaci parkovacích míst, doplnění veřejného osvětlení, vylepšení zeleně a dětských hřišť. Z dotazníkového šetření a projednání s občany jsme identifikovali jako jeden z klíčových problémů sídliště právě nedostatek parkovacích míst. Realizaci předpokládáme v ceně 4,8 milionů korun,“ uvedl závěrem Dobrozemský. Projekt bude financován z vlastních zdrojů se zapojením Státního fondu podpory investic.

V plánu je vybudování několika dalších parkovišť podle zpracované koncepce parkování. Například podélné parkování vznikne na ulici Dlouhá v blízkosti ZŠ Dlouhá, 7 nových parkovacích stání přibyde na ulici Budovatelů, 17 míst na ulici Smetanovy sady a 9 na ulici Luční. Při výstavbě bude použita plastová zatravňovací dlažba, betonová distanční nebo vsakovací dlažba, které umožňují dostatečné vsakování dešťových vod.

Prezentaci investičních akcí 2023 naleznete zde.