Kontakt
25.9.2023

Zastupitelstvo města Nový Jičín rozhodlo na svém zasedání 11. září 2023 o připojení města k akci Milostivé léto 2023, která probíhá od 1. července do 30. listopadu 2023 a týká se příslušenství neuhrazených místních poplatků a bagatelních dluhů na místních poplatcích jednotlivě do výše 200 korun. V aktuálním Milostivém létu je totiž na obcích, zda-li se do něj zapojí a umožní tak občanům dluhy vyrovnat.

Fyzické osoby, které v termínu do 30. listopadu 2023 uhradí nedoplatek na místních poplatcích vzniklých do 30. září 2022 (tzv. jistinu dluhu), mohou požádat o mimořádné odpuštění příslušenství poplatku související s nedoplatkem. Podmínkou je podat žádost nejpozději do 30. listopadu 2023 nebo nejpozději v den platby, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu nedoplatku v rámci daňového milostivého léta.

O odpuštění příslušenství poplatku musí dlužník požádat Městský úřad písemně, nesmí však jít o dluhy vymáhané soudními exekutory. U bagatelních nedoplatků do výše 200 korun jednotlivě na místních poplatcích i nákladech řízení všech dlužníků (jak fyzických, tak právnických osob) dochází k zániku automaticky bez podání žádosti, pokud jejich součet není vyšší než tisíc korun.