Kontakt
8.6.2023
Tradiční ocenění a poděkování města za práci ve školství, kultuře a sociální oblasti se uskutečnilo v prostorách hotelu Praha ve středu 7. června. Slavnostní ceremoniál je poděkováním těm, kteří nezištně a nad rámec svých pracovních povinností věnují svůj čas druhým a podílejí se na rozvoji města.

„Každý rok je výběr nominací nelehký úkol, protože naše město je bohaté na lidi, kteří dokáží svým aktivním přístupem, úspěchy i angažovaností výrazně obohatit život a rozvoj města,“ řekl v úvodu slavnostního setkání v hotelu Praha starosta města Stanislav Kopecký a poděkoval všem oceněným za jejich práci.

Ze slavnostního odpoledne si odneslo ocenění celkem 8 pedagogických osobností, a to především za péči o žáky se speciálními potřebami včetně talentovaných žáků, využívání inovativních metod a moderních technologií ve výuce, kolegialitu, empatický přístup, prezentaci školy na veřejnosti nebo zapojení do projektů mezinárodní spolupráce. V sociální oblasti si ocenění převzala vedoucí chráněného bydlení ARCHA Radka Čapková za dlouholeté snahy začleňování osob se zdravotním postižením do života místní komunity. Na poli kultury získala ocenění za reportáže z novojičínských kulturních akcí fotografka Lenka Malinová.

Ocenění si převzali z rukou starosty města Stanislava Kopeckého, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřišky Navrátilové a vedoucí odboru sociálních věcí Daniely Susíkové pamětní list a vstupenky na divadelní představení. Slavnostní odpoledne doprovázelo hudební vystoupení Jakuba Jalůvky a Adriana Ševečka. Závěrem starosta města poděkoval řediteli Beskydského divadla Pavlu Bártkovi za dlouholetou práci pro divadlo i město.

Návrhy na ocenění předkládají radě města kromě odborných komisí, ředitelů škol a sociálních zařízení, také veřejnost.

Přehled oceněných v oblasti školství:

  • Mgr. Eva Přecechtělová, ZŠ a MŠ Jubilejní 3
  • Lenka Kuběnová, ZŠ Komenského 68
  • Mgr. Petra Jašková, ZŠ Komenského 66
  • Mgr. Eva Červenková, ZŠ Tyršova 1
  • PaedDr. Marcela Komendová, ZŠ a MŠ Komenského 64
  • Mgr. Alžběta Šuláková, Mendelova střední škola
  • Ing. Svatopluk Vrážel, Střední škola technická a zemědělská
  • Mgr. Šárka Nedělová, EDUCA – Střední odborná škola, s. r. o.

Oceněná osobnost v oblasti kultury: Lenka Malinová, fotografka

Oceněná osobnost v oblasti sociální: Radka Čapková, vedoucí sociální služby ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení.