Kontakt
15.12.2022

Město Nový Jičín je dobrý zadavatel. V rámci hodnotícího systému zindex, který připravuje tým ekonomů a programátorů, v kategorii malých měst obsadil 12. místo mezi 218 zadavateli veřejných zakázek. Odborníci posuzovali, zda v uplynulém tříletém období postupoval úřad transparentně, hospodárně a bez ekonomických rizik. Nový Jičín získal vysoký zindex, který svědčí o takzvané dobré praxi, která požaduje více, než jen postup podle zákona.

Zdejší městský úřad v soutěži prokázal, že se o jeho zakázky hlásí dostatek firem, dodavatele netvoří jen jejich úzký okruh, a že o svých zakázkách informuje transparentně. Podle hodnotícího týmu dokonce poskytuje nadstandardní lhůty pro podání nabídek. Vysoké ocenění získalo město i od samotných firem, které uvedly, že zakázky připravuje férově a profesionálně.

Kromě dostupnosti zakázek pro dodavatele a kvality soutěže se posuzovalo i to, zda má veřejnost možnost zjistit, kam směřovaly peníze z městského rozpočtu. Nový Jičín nemá (za posuzované období) na svém kontě ani jedno pochybení z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Děkuji všem pracovníkům úřadu, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Hodnocení zIndex ukazuje, že si město Nový Jičín zakládá na dobré praxi, hospodárnosti a transparentnosti při zadávání zakázek. Věřím, že i v dalších letech budeme dělat vše proto, abychom tyto výsledky udrželi či případně zlepšili,“ uvedl místostarosta Václav Dobrozemský.

Hodnocení zindex se zpracovává od roku 2014. Posuzovaná kritéria i žebříček nejlepších zadavatelů je k dispozici na webových stránkách zindex.cz.