Kontakt
19.4.2022

Město Nový Jičín se věnuje otázce atraktivního veřejného prostoru a ve spolupráci s městským architektem hledá možnosti, jak město přeměňovat k lepšímu. „Přejeme si, aby byl Nový Jičín atraktivním městem, jak pro své obyvatele, tak pro podnikatele, návštěvníky a turisty. Způsob, jak vnímáme prostředí ve městě, si zasluhuje naši pozornost,” vysvětluje Martin Materna, architekt města. „Vnímání veřejného prostoru ovlivňuje kromě funkčního a reprezentativního mobiliáře nebo vzhledu budov také způsob označování provozoven, množství, stav a podoba reklamních nosičů ve městě. To je jedna z prvních oblastí, kterých si lidé povšimnou a na které se chceme zaměřit.”

Město odstartovalo mapování pohledu veřejnosti na veřejný prostor

Město Nový Jičín mapuje názory široké veřejnosti k jednotlivým prvkům veřejných prostranství a připravilo proto anketu na téma „Která místa vás ve městě nejvíce trápí?” Anketa bude probíhat do 15. května 2022.

„Zajímá nás pohled občanů našeho města, stejně tak i místních podnikatelů nebo osob, které do Nového Jičína dojíždějí například za vzděláním či za prací. Co je na veřejných prostranstvích v našem městě trápí, s čím nejsou spokojeni, nebo co je naopak těší,” doplňuje místostarosta města Václav Dobrozemský.

Důležité jsou pro radnici i názory místních podnikatelů. Speciální dotazník je proto určen i pro ně. „Chceme se věnovat otázce předzahrádek, výloh, označování provozoven různými nápisy, polepy a podobně. Je pro nás důležité vyznění reklamy ve veřejném prostoru,” vysvětluje městský architekt.

Občané i podnikatelé se mají možnost vyjádřit k této otázce dotazníkem, který najdou online na webu a sociálních sítích města, nebo v tištěné podobě v Turistickém informačním středisku.

„Všem získaným podnětům se budeme v rámci radnice věnovat. Následně bude příležitost projít vytipovaná problematická místa spolu s občany. Připravujeme totiž komentovanou procházku po novojičínských veřejných prostranstvích s městským architektem a zpracovateli manuálu reklamy. Radnice tak i tímto způsobem umožní otevřít diskuzi o vhodných možnostech nápravy problematických míst,” dodává Václav Dobrozemský.

Anketa pro podnikatele: bit.ly/anketa_nj

Anketa pro občany: bit.ly/anketa_njobcane