Kontakt
2.1.2023

Od června do prosince 2022 probíhala realizace projektu Energetické úspory Jičínská 272 Nový Jičín-Loučka. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní, zateplením střešních a sklepních konstrukcí, zamezení ztrát tepelné energie, zvýšení komfortu bydlení a zhodnocení bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech III. Celkové náklady na revitalizaci bytového domu dosáhly cca 14,7 milionů korun a maximální možná výše dotace bude činit 31,5 % způsobilých výdajů projektu.

Město Nový Jičín tak v souladu se strategickým plánem rozvoje města pokračuje ve snižování energetické náročnosti objektů, snižování provozních nákladů a zvyšování kvality životního prostředí.

Pavel Hurta, odbor rozvoje a investic