Baby a senior taxi končí, bylo příliš drahé

Městem dotovaná přeprava baby a senior taxi k 31. prosinci 2021 v Novém Jičíně končí. Služba určená seniorům starším 65 let, zdravotně postiženým občanům s průkazem ZTP nebo ZTP/P a dětem do čtyř let věku s doprovodem, byla dlouhodobě málo využívána. Tím se cena jízdného za jeden kilometr v některých měsících dostala i nad sto korun. Občan během jedné jízdy v průměru ujel téměř tři kilometry.

Baby a senior taxi bylo v Novém Jičíně zřízeno na jaře 2018 a provozovaly ho zdejší technické služby. Od října 2019 organizaci města nahradila soukromá firma. „Několikrát jsme se snažili službu zatraktivnit a snížit náklady na její provoz. Prodloužili jsme provozní dobu taxi a navýšili počet jízd v měsíci. Vloni jsme dokonce upustili od poplatku za vydání průkazu, který občana opravňuje k užití služby, a rozšířili síť nástupních a výstupních míst. Přesto zájem o baby a senior taxi stagnuje,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Ročně z rozpočtu města na provoz přepravní služby odcházelo 726 tisíc korun. „, Cena jedné jízdenky se tak mnohdy vyšplhala až na 250 korun za osobu. A to považujeme za velmi nehospodárné. V našem městě funguje velmi dobře městská hromadná doprava, kde lidé nad 65 let mají cestování zdarma,“ dodal starosta.

Aktuálně se připravují nové jízdní řády městské hromadné dopravy, které na území města částečně přeorganizují autobusové linky. Po konzultacích s veřejností dojde i k mírnému nárůstu počtu spojů. Nově by měl začít jezdit přímý autobus mezi sídlištěm Loučka a místní částí Kojetín, přibude i spojení k nákupnímu centru na rozhraní Nového Jičína a Šenova.

24.09.2021