Kontakt
29.5.2023

Na základě výsledků jednání poroty pro hodnocení návrhů podaných do otevřené architektonické dvoufázové soutěže o návrh „Víceúčelové sportovní haly Nový Jičín“ ve sportovním areálu na ulici U Stadionu složené se tří zástupců vedení města a čtyř nezávislých architektů ve středu 24. května Rada města rozhodla o výběru nejvhodnějších návrhů podaných do soutěže. Ze 23 předložených návrhů se vítězem stal návrh společnosti monom works s.r.o., druhé místo obsadila společnost PROGRES ARCHITEKTI s.r.o. a třetí místo obsadily spolupracující společnosti AOSI s.r.o. a The Büro, s.r.o. Hlavními hodnotícími kritérii byly zejména celková architektonická a urbanistická kvalita řešení, konstrukční a technologická řešení, energetika, environmentální oblast, krajinářské řešení, a v druhé fázi pak také ekonomická přiměřenost návrhu.

„Přestože příprava podkladů a podmínek architektonické soutěže nebyla úplně jednoduchá a vyžádala si několikaměsíční přípravu, nešlo o zmařený čas nebo peníze, které soutěž stála. Myslím, že šlo o zdařilý počin. U takovéto stavby se architektonická soutěž, v prostředí Nového Jičína použitá poprvé, ukázala jako vhodná forma pro výběr zhotovitele projektové dokumentace. Město získalo 23 kvalitních návrhů, ve kterých se projevilo tisíce hodin práce architektonických ateliérů. Stavba sportovní haly bude jednou z největších a nejvýznamnějších staveb ve městě a je důležité věnovat přípravě dostatečný prostor a náležitou pozornost s důrazem na kvalitu návrhu. Dojde-li vše do úspěšného konce, bude se jednat o stavbu, která bude splňovat provozní potřeby sportovců, ale bude kvalitní i z architektonického a urbanistického hlediska,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský.

Od 26. května běží účastníkům soutěže patnáctidenní lhůta pro podání námitek proti výsledkům soutěže, po jejímž uplynutí bude soutěž ukončena, všechny soutěžní návrhy zveřejněny a město začne jednat s vítěznou společností o uzavření smlouvy na dopracování studie a zpracování kompletní projektové dokumentace.

Na výstavě soutěžních návrhů, která proběhne od 21. srpna 2023 ve výstavních prostorách Návštěvnického centra, se veřejnost může s každým z návrhů i s komentářem poroty obeznámit.