Kontakt

Město Nový Jičín začalo se zpracováním důležitého střednědobého strategického dokumentu „Strategického plánu rozvoje města“. Tento dokument by měl nastínit, kam by se mělo město ve svém rozvoji posunout v letech 2021 – 2027. Nový strategický plán bude obsahovat analytickou část, ve které budou důležitá data a ukazatele z různých oblastí fungování města (demografické údaje, školství, sport, podnikání, sociální služby, udržitelný rozvoj, porovnání s podobnými městy atd.). Druhou důležitou částí bude část návrhová a implementační, ve které budou stanoveny konkrétní oblasti rozvoje, střednědobé cíle a aktivity k jejich dosažení.

Velmi důležitým faktorem při zpracování strategického plánu bude i zapojení zejména občanů města, ale i dalších aktérů (např. podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, jednotlivých odborů MěÚ, politiků, odborné veřejnosti atd.). V plánu je také veřejné projednání a připomínkování návrhu strategického plánu (termín bude upřesněn).

Také živnostníci a podnikatelé jsou důležitou skupinou aktérů rozvoje města, proto, kromě dotazníku pro občany (fyzické osoby) sbíráme data také od této skupiny. Prostřednictvím dotazníku zjišťujeme klady a zápory, případně náměty pro zlepšení v oblasti podnikání ve městě/regionu.

Pro získání co nejvíce vypovídajících údajů bude do 15.7.2020 probíhat sběr dat. Prosíme proto o vyplnění dotazníku, ve kterém můžete sdělit Vaše zkušenosti, hodnocení a nápady, jak jednotlivé aspekty života, práce nebo studia ve městě Novém Jičíně zlepšit.

Dotazník můžete vyplnit on-line nebo v papírové podobě, papírové dotazníky můžete odevzdat na vytipovaných místech: budova radnice, Masarykovo náměstí 1; budova Městského úřadu, Divadelní 1; Návštěvnické centrum – Laudonův dům, Masarykovo náměstí 45/29; Městská knihovna, Husova 1151/2).

Dotazník Vám zabere 10-15 minut. Za vyplnění děkujeme!

Odkaz na on-line formu dotazníku:

Občané: https://pruzkum-obcane-novyjicin.vyplnto.cz/
Podnikatelé: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/pruzkum-podnikatele-novyjici/

QR kód na online formu dotazníku:

Občané Podnikatelé