Kontakt

Více informací naleznete i zde: https://www.novyjicin.cz/aktualne/bezpecne-online-raz-dva-scitani-2021/

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen„sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.


Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst online, má ze zákona povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný formulář. Za přísných hygienických opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. Obálku si můžete také vyzvednout sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu.
Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800 na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Pracovník kontaktního místa vám rovněž může odpovědět na případné dotazy.
Kontaktní místa budou v provozu od 17. dubna do 11. května 2021 na označených přepážkách vybraných poboček České pošty a na krajských správách Českého statistického úřadu. Otevírací hodiny kontaktních míst sčítání jsou totožné s otevíracími hodinami poboček, na kterých jsou zřízena. Zveřejněny jsou na webu https://scitani.ceskaposta.cz/, nebo vám je sdělí operátoři kontaktního centra sčítání na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka). V této aplikaci je také zveřejněn seznam se jménem, příjmením a číslem průkazu příslušných sčítacích komisařů.
Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku a také na https://scitani.cz/

Přílohy:
Oznámení ČSÚ


Jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody:

část obce Bludovice v obci Nový Jičín: Seznam sčítacích komisařů – Bludovice
část obce Kojetín v obci Nový Jičín: Seznam sčítacích komisařů – Kojetín
část obce Loučka v obci Nový Jičín: Seznam sčítacích komisařů – Loučka
část obce Nový Jičín v obci Nový Jičín: Seznam sčítacích komisařů – Nový Jičín
část obce Straník v obci Nový Jičín: Seznam sčítacích komisařů – Straník
část obce Žilina v obci Nový Jičín: Seznam sčítacích komisařů – Žilina