Kontakt

Program „Mládež kraji“ v našem městě realizuje Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje s Ministerstvem školství, SVČ Fokus a Městem Nový Jičín. Díky tomu mohou mladí lidé obohatit veřejné dění ve městě. Program je určen pro mladé lidi ve věku 13 až 26 let, týmy mládežníků mají možnost získat finanční prostředky pro projekty, kterými chtějí zlepšit život v Novém Jičíně. V souladu s pravidly výzvy může být na jeden projekt vynaloženo maximálně 40 tisíc Kč.

Ročník 2019

Projekty v celkové hodnotě 145 300 Kč předložilo 6 mládežnických týmů. Všechny projekty úspěšně zvládly obhajobu a získaly tak podporu pro své záměry. Mezi projekty bylo rozděleno celkem 125 000 Kč.

Podpořené projekty:

  • HOPRACE (požadováno 35 000 Kč, kráceno na 30 000 Kč)
  • Malování městem (požadováno 16 500 Kč, kráceno na 16 000 Kč)
  • Mobilní únikovka (požadováno 37 800 Kč, kráceno na 29 000 Kč)
  • Od prvních tanečních krůčků (požadováno 40 000 Kč, kráceno na 15 000 Kč)
  • Propojení generací (požadováno 16 000 Kč, kráceno na 5 000 Kč)
  • Studentská fiktivní firma (požadováno 40 000 Kč, kráceno na 30 000 Kč)

Záměrem projektu HOPRACE je nabídnout občanům Nového Jičína nevšední sportovní zážitek v podobě největší nafukovací překážkové dráhy v ČR, uspořádat závody na této dráze a výtěžkem ze startovného podpořit devítiletého Vojtíška, který trpí nevyléčitelným Hunterovým syndromem.

V rámci projektu Malování městem vznikne prostor pro mladé lidi, aby se umělecky vyjádřili, zkrášlili místa v našem městě a zároveň vyvrátili předsudky o pouličním umění jakožto vandalismu.

Díky mládeži se v Novém Jičíně objeví také Mobilní únikovka plná her, šifer, logických úloh a úkolů. Skupinky bez věkového omezení tak prověří své dovednosti, schopnost týmové spolupráce a kooperace, zároveň si užijí spoustu zábavy a získají pocit z dobře odvedené práce.

Podporu získal také projekt Od prvních tanečních krůčků, jehož záměrem je vytvořit novou taneční složku dětí ve věku od 3 do 6 let ve Straníku a vést tyto mladé tanečníky k všeobecné pohybové průpravě a základním tanečním krůčkům již v mateřské škole.

V rámci projektu Propojení generací se budou mladí lidé setkávat se seniory v domovech pro seniory, trávit společně čas, bavit se spolu i nad společenskými hrami včetně binga.

Posledním podpořeným projektem je Studentská fiktivní firma žáků Mendelovy SŠ, jejímž cílem je vytvořit prostředí, ve kterém budou mít mladí lidé příležitost naučit se novým věcem, uplatnit své znalosti, získat kontakty a stát se součástí komunity s podobnými zájmy a zároveň se podílet na společných projektech, které budou sloužit nejen studentům, ale také ostatním občanům města.

 

Ročník 2018

Celková částka pro rozdělení mezi jednotlivé projekty byla 100 000 Kč, podpořeny byly celkem 3 projekty.

První podpořený projekt s názvem Tancování s Terezou chce přimět co nejvíce dětí ze Straníku a přilehlého okolí k tanci prostřednictvím již fungujícího tanečního kroužku. Děti budou moci nově cvičit v budově TJ ve Straníku, kde budou instalována zrcadla a reproduktor.

Druhý projekt Generace XYZ má za cíl propojit generace pomocí různých deskových her, které se budou hrát zejména na slavnostech města. Mladí lidé se tak pomocí her budou snažit o navázání vztahů se seniory.

Díky třetímu podpořenému projektu se 30. září v Novém Jičíně uskuteční nový Coffee cake festival s prodejem kávy a zákusků. Součástí programu bude také vzdělávání o kávě, tematické hry pro děti a fotokoutek.