Bezplatná právní poradna pro občany

Vážení občané, připomínáme, že je pro Vás otevřena bezplatná právní poradna, a to v těchto termínech: 04.09., 02.10., 06.11. a 04.12. v čase od 13:00 do 17:00 hodin. Každému klientovi bude věnována konzultace maximálně v rozsahu 30 minut. Občan si musí návštěvu u advokáta dojednat vždy dopředu na telefonních číslech 556 768 226 nebo 556 768 227, případně osobně na sekretariátu vedení města v budově radnice.

Právník bude veřejnosti k dispozici v budově městského úřadu na Divadelní ulici č. 8. Zajistilo ho město, které jeho služby za občany také uhradí. Lidé mohou právní pomoci využít při řešení problémů s dluhy a exekucemi, rozvodem, dědickým řízením, se vznikem a zánikem pracovního poměru, se stanovením a vymáháním výživného, zajištěním důchodového zabezpečení, s nájemním vztahem a dalšími záležitostmi.