Baby a Senior taxi

 

Baby a senior taxi končí, bylo příliš drahé


Z důvodu podpoření zájmu seniorské populace o využívání služby BST rozhodla Rada města Nový Jičín o odpuštění poplatku za vydání průkazu BST do konce tohoto roku. Průkazky BST opravňující k využívání této služby budou vydávány zdarma (pro občany města starší 65 let, či ZTP – ZTP/P, či rodiče dětí do 4 let věku) do 31.12.2020, na odboru sociálních věcí městského úřadu, budova Divadelní. Nově si můžete průkazku BST vyzvednout i na pracovišti Senior Point Nový Jičín, Revoluční 6 (objekt DPS) v provozní době tohoto místa, tj. v úterý od 8 do 12 hodin a ve středu od 12 do 16 hodin.

Zároveň došlo k rozšíření nástupních/výstupních míst této služby o lékárny, masáže, rehabilitace a pracoviště pedikúr.

Ostatní podmínky služby zůstávají beze změny.

Přílohy:
pdf Leták (pdf, 138 KB)


Od října 2019 se změnil provozovatel služby Baby a Senior Taxi a opětovně došlo i k rozšíření nástupních/výstupních míst. Senior taxi je pro občany od 65 let věku a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Baby taxi je pro rodiny s dětmi do čtyř let věku.

Průkaz opravňující využít tuto službu vyřídíte na odboru sociálních věcí, kancelář č. 110 na Divadelní ulici 1 v Novém Jičíně. Došlo také ke zvýšení počtu jízd za měsíc na 8 jízd. Již vydané průkazy na rok 2019 zůstávají nadále platné. Více v přiloženém letáčku.

V průběhu měsíce října 2019 došlo k dalšímu rozšíření nástupních/výstupních míst o tato místa:
– Denní stacionář, odlehčovací služba Pohoda, pečovatelská služba, organizační složky ProSenior – Nový Jičín, Pod Lipami 2006/19,
– Centrum pro zdravotně postižené MSK, detašované pracoviště Nový Jičín, Nový Jičín, Sokolovská 617/9,
– ARCHA chráněné bydlení, Nový Jičín-Žilina, Beskydská 142,
– EDEN denní stacionář, Nový Jičín-Žilina, Beskydská 274,
– EFFATHA sociálně terapeutické dílny Nový Jičín, U Jičínky 2007/25, Pod Lipami 2006/19,
– RÚT sociální rehabilitace, Nový Jičín, Sokolovská 617/9,
– Škola života, denní stacionář, Nový Jičín-Žilina, Beskydská 176,
– OASA pečovatelská a ošetřovatelská služba Nový Jičín, Hoblíkova 491/2,
– Domov NaNovo – chráněné bydlení Nový Jičín, Slovanská 1555/13,
– KAFIRA – sociální rehabilitace Nový Jičín, Štefánkova 826/7,
– SONS – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Nový Jičín, Sokolovská 617/9,
– Andělé stromu života – odlehčovací terénní služba, mobilní hospic Nový Jičín, Kostelní 71/37.

Průkazy na rok 2020 je možné vyřizovat od 2. ledna 2020. Pro urychlení zpracování žádosti doporučujeme předem vyplnit žádost uvedenou na webových stránkách města. Formulář žádosti naleznete také v chodbě před kanceláři č. 110 a na vrátnici ve vestibulu MěÚ, Divadelní 1.

pdf BABY A SENIOR TAXI – informační leták (pdf, 654 KB)
docx Senior TAXI žádost (docx, 67 KB)
docx Plná moc k vyzvednutí průkazky ST (docx, 12 KB)
docx Baby TAXI žádost (docx, 68 KB)
docx Plná moc k vyzvednutí průkazky BT (docx, 12 KB)