Veřejnost si může prohlédnout největší investiční akce města

Město Nový Jičín vytvořilo prezentaci svých zásadních investičních záměrů v nadcházejících letech. Prohlédnout si ji může i veřejnost, a to na webových stránkách města. Elektronickou cestou je občanům zprostředkován aktuálních pohled i budoucí vizualizovaná podoba například domu bydlení a sociálních služeb, přístavby Hotelu Praha, výletní lokality Čerťák, letního kina a dalších objektů. Součástí prezentace jsou i předpokládané náklady na realizaci záměru, časový harmonogram prací a plánovaný účel stavby.

„Dokument, který je velmi dobře zpracovaný, jsme představili zastupitelům na semináři, jenž proběhl 17. ledna. Chceme však, a ze strany občanů cítíme i poptávku, aby o plánech města věděla i veřejnost. Proto jsme podklady k velkým investičním akcím zveřejnili na internetových stránkách města,“ uvedl místostarosta Václav Dobrozemský.

Mezi prezentovanými akcemi je devět největších investičních projektů, jejichž stavbu už Nový Jičín zahájil, jako například revitalizace areálu bývalého letního kina, výstavba útulku pro psy nebo vybudování kulturního domu z přístavby Hotelu Praha. Ale také záměry, které jsou ve fázi přípravy nebo zpracovávání projektové dokumentace, jako realizace domu bydlení a sociálních služeb, modernizace kotelen, příprava průmyslové zóny nebo rekonstrukce střechy zimního stadionu.

pdf Investiční akce (pdf, 7 MB)

29.01.2019