Radnice připravila prezentaci největších investičních akcí

Novojičínská radnice připravila prezentaci svých největších stavebních záměrů pro tento rok. Veřejnost si ji může prohlédnout na webových stránkách města. Byla předložena i zastupitelům na samostatném semináři. Nový Jičín letos hospodaří s částkou přesahující 900 milionů korun. Téměř třetina je určena na investice. Největší podíl v plánovaných akcích zaujímá řešení bytové otázky a komfortu bydlení.

„Z celkového objemu plánovaných výdajů pro letošní rok tvoří 29 procent výdaje na investice. Finančně nejnáročnější bude přestavba bývalé ubytovny pro zdravotnický personál v ulici K Archivu na bydlení pro mladé lidi. Náklady na vybudování 39 malometrážních bytů a úpravu pozemku se pohybují kolem 65 milionů korun,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Stavební zásah čeká i dva panelové domy, a to Na Lani 212 a ve Zborovské ulici 400/11. V domech s celkem 87 byty budou vyměněna okna, dveře, zateplené fasády. Za obě zakázky by měl úřad zaplatit 23 milionů korun. Část nákladů ale pokryje dotace. Po dokončení prací Ministerstvo pro místní rozvoj Novému Jičínu vrátí 42 procent ze způsobilých výdajů.

„Nabídneme i parcely pro výstavbu rodinných domů. V lokalitě Za Školou v místní části Žilina zasíťujeme 23 pozemků pro jejich výstavbu. Do vybudování infrastruktury, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikací, investujeme z vlastních zdrojů 41 milionů korun. Už probíhá nabídkové řízení na prodej těchto pozemků,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký.

S kvalitou bydlení souvisí i dodávky tepla a teplé vody. Radnice letos plánuje modernizaci tepelného hospodářství za 26,5 milionů korun. „Rekonstrukce kotelen a teplovodů zajistí zvýšení účinnosti zařízení, snížení vzniku škodlivých emisí a nižší cenu energie pro odběratele,“ zdůraznil Dobrozemský.

Výrazné finance půjdou i do školství a kultury. „Za 16,5 milionu korun se v nástavbě nad současným vstupem do Střediska volného času Fokus vybuduje nový sál a klubovny. Vznikne i nová terasa a část budovy se zateplí. Fokus získá nové prostory, které mu dlouhodobě chybí, a budova získá moderní vzhled,“ informoval místostarosta Ondřej Syrovátka. Zakázka už je vysoutěžena a většinu nákladů na její realizaci uhradí dotace EU.

„U Základní a mateřské školy Dlouhá bychom rádi obnovili venkovní hřiště za 22 milionů korun a zpřístupnili je veřejnosti. To ale jen za podmínky získání dotace z Národní sportovní agentury, ze které je možné financovat až 70 procent z uznatelných výdajů. V Beskydském divadle nás naopak čeká vynucená investice ve výši 20 milionů korun, kterou budeme muset plně zafinancovat z rozpočtu města. Kvůli narušené statice budovy musí dojít k zesílení stropních desek v levé části přístavby,“ pokračoval Syrovátka.

Ve druhé polovině roku by měla začít výstavba prodloužení cyklostezky Koleje. Povede z Bludovic přes bývalý železniční most směrem na Straník. Náklady na stavbu se odhadují na 9 milionů korun. Necelých 8 milionů korun bude stát revitalizace střediska veřejné zeleně na technických službách. „Postaví se zde nové sklady a vjezd do areálu. Vybudujeme zařízení k odchytu dešťové vody, kterou budeme používat k zalévání městské zeleně,“ dodal starosta

27.01.2021

Investiční akce 2021

Ke stažení: pdf Investiční akce 2021 (pdf, 3 MB)