Projekt nákup vozidel na alternativní pohony – CNG

Město Nový Jičín v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR“) na poskytnutí podpory alternativních způsobů dopravy pořídilo další vozidlo s alternativním pohonem, které nahradí starší služební vozidlo. K nedávno pořízenému elektromobilu tak přibylo vozidlo s pohonem CNG (Compressed Natural Gas/stlačený zemní plyn). Dotace na vozidlo bude činit 50 000 Kč.

Cílem výzvy SFŽP ČR je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

auto na CNG auto na CNG

„Vozidlo s pohonem CNG bude využíváno k zajištění výkonu státní správy a samosprávy na území ORP Nový Jičín a díky stále se rozšiřující síti čerpacích stanic CNG i na delší služební cesty“, vysvětlil místostarosta města Ondřej Syrovátka. „CNG je čistší než běžné spalovací motory a při spalování plynu nevznikají téměř žádné pevné částice. Provozní náklady vozidla jsou navíc cca o třetinu nižší než náklady na provoz auta s benzínovým pohonem, současně s životním prostředím tak šetříme i finanční prostředky města,“ doplnil Syrovátka.

Realizaci projektu zajišťoval odbor rozvoje a investic a odbor organizační.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Státní fond životního prostředí České republiky