Nový Jičín má plán, jak zvládnout klimatické změny

Nový Jičín má zpracovaný návod, jak se vypořádat s klimatickými změnami, které nepříznivě ovlivňují život ve městě. Strategický dokument Adaptační strategie na změnu klimatu má pomoci zvýšit připravenost města na povodně, sucha, extrémní vedra či zimy a zároveň navrhuje opatření, jak následky rozmarů počasí zmírnit. Dokument se tvořil více než rok a podílela se na něm i veřejnost.

Strategický materiál je složen ze čtyř částí: Analýzy zranitelnosti, katalogu adaptačních opatření, akčního plánu a mapy adaptačních opatření. „Analýza zranitelnosti vznikla i díky občanům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. 330 respondentů popsalo místa na území Nového Jičína, která vnímají jako nejzranitelnější v důsledku probíhajících klimatických změn. Katalog adaptačních opatření uvádí celkem 45 typů opatření, kterými by bylo možné na sucho, povodně, nedostatek vláhy a další projevy změn klimatu ve městě reagovat. Například zajistit vsakování vody do půdy, zelené střechy, zastínění určitých oblastí, výsadbu stromů a podobně,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Čtvrtou část dokumentu tvoří akční plán adaptační strategie a ten vymezuje 145 míst ve městě, která jsou vhodná k realizaci opatření proti nežádoucím projevům počasí. „Pokud jsou daná místa v majetku města, je u jednotlivých opatření uveden rok, ve kterém by měla být realizována. Pokud jsou ve vlastnictví jiných majitelů, ti budou v roce 2021 o možnosti opatření realizovat informováni,“ doplnila vedoucí odboru životního prostředí na novojičínské radnici Eva Bártková.

Součástí akčního plánu je interaktivní mapa adaptačních opatření, která je jeho grafickým znázorněním. Lze v ní najít navrhovaná opatření v konkrétní lokalitě. Po kliknutí na dané místo se zobrazí fotografie a další podrobnosti.

Kompletní dokumentaci včetně interaktivní mapy najdete na stránkách města v sekci Město/Rozvoj města/Rozvojové dokumenty nebo na této adrese: https://www.novyjicin.cz/adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu/

18.03.2021