Kontakt
14.12.2023

Město Nový Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemků v lokalitě ul. Bohuslava Martinů jako celku pro výstavbu objektů bytových domů, které budou zohledňovat všechny skutečnosti podstatné pro moderní bydlení (např. oslunění, obslužnost, bezpečnost, ozelenění atd.). Jedná se o prodej částí pozemků parc. č. 587/1, parc. č. 588/3, parc. č. 586/3, parc. č. 594/21, parc. č. 584/1, parc. č. 580/2, parc. č. 656, parc. č. 573/1, parc. č. 657/1 a parc. č. 657/10, vše v obci Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín – Horní Předměstí.

Minimální cena, kterou může zájemce o parcelu nabídnout je 1.000 Kč/m2. K nabídnuté ceně bude připočítáno DPH v aktuálně platné výši.

Nabídkové řízení potrvá do 21.06.2024 do 10:00 hodin. Písemné nabídky je možno doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu výrazně slovy „Výzva k podávání nabídek – pozemky Bohuslava Martinů – NEOTEVÍRAT !“  nejpozději do uzávěrky osobně na podatelnu Městského úřadu v Novém Jičíně, na adrese Divadelní 1, Nový Jičín, nebo poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Odbor správy majetku, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.

Podrobné informace a podmínky prodeje jsou k dispozici na úřední desce města Nový Jičín pod názvem ,,MPZ 3345“.

Více informací najdete v přílohách níže.

Přílohy