Baby a Senior taxi

Od října 2019 se mění provozovatel služby Baby a Senior Taxi. Senior taxi je pro občany od 65 let věku a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Baby taxi je pro rodiny s dětmi do čtyř let věku.

Průkaz opravňující využít tuto službu vyřídíte na odboru sociálních věcí, kancelář č. 110 na Divadelní ulici 1 v Novém Jičíně. Došlo ke zvýšení počtu jízd za měsíc na 8 a zároveň došlo i k rozšíření nástupních/výstupních míst. Již vydané průkazy na rok 2019 zůstávají nadále platné. Řidič bude akceptovat navýšený počet jízd. Více v přiloženém letáčku.

Průkazy na rok 2020 je možné vyřizovat od 2. ledna 2020. Pro urychlení zpracování žádosti doporučujeme předem vyplnit žádost uvedenou na webových stránkách města. Formulář žádosti naleznete také v chodbě před kanceláři č. 110 a na vrátnici ve vestibulu MěÚ, Divadelní 1.

pdf BABY A SENIOR TAXI – informační leták (pdf, 654 KB)
docx Senior TAXI žádost (docx, 66 KB)
docx Plná moc k vyzvednutí průkazky ST (docx, 12 KB)
docx Baby TAXI žádost (docx, 68 KB)
docx Plná moc k vyzvednutí průkazky BT (docx, 12 KB)