Novojičínští senioři se učí pracovat s internetem

…počítači klubovna v DPS na Revoluční ulici. „Nejodvážnější obyvatelé si práci na nově instalovaných počítačích hned vyzkoušeli. Zaujalo je základní prohlížení a vyhledávání i komunikace s okolním světem prostřednictvím programu Skype. Obyvatelé našeho zařízení projevili zájem…