Worcation 2020

…světa! Worcation-Online se bude konat od 25. července 2020 do 7. srpna 2020. Hlavním komunikačním jazykem bude angličtina. Více informací naleznete na: webových stránkách, Facebooku, Instagramu.   Ukázka z loňského setkání: webové…