První Veřejné fórum navrhlo příležitosti pro Nový Jičín

Vybudování terénních cyklostezek a kruhového objezdu, vytvoření koncepce parkování, podpora jazykového vzdělávání a brigád pro mládež. To je jen stručný výčet návrhů, které zazněly 16. května 2017 na prvním Veřejném fóru občanů, zástupců neziskových organizací a podnikatelů, organizovaném novojičínskou radnicí. Možnost ovlivnit budoucí směřování města využilo na devět desítek lidí. Témata z veřejné diskuze budou zveřejněna na webu města a občané o nich ještě budou moci hlasovat.

„Cílem této akce bylo formulovat 10 příležitostí pro rozvoj města, zkráceně 10P. Každý, kdo přišel na Veřejné fórum, si vybral jeden ze šesti tematických stolů, podle oblasti, ke které se chtěl vyjádřit. U něj pak mohl navrhnout jednu nebo více vizí, která by se podle něj měla realizovat,“ vysvětlil místostarosta a politik Zdravého města Nový Jičín Ondřej Syrovátka.

Kromě šesti stolů, u kterých se debatovalo o určité problematice, byl v sále ještě sedmý stůl, bez tematického omezení, určený dětem a mládeži mezi 10 a 20 lety. Žáci a studenti volali například po rekonstrukci atletické dráhy na stadionu, cyklistických trasách do škol, půjčovně kol, ale také po diskotékách a brigádách.

„Z každého okruhu vybrali diskutující dvě vize, které postoupily do finálového kola, čímž byl vytvořen seznam 14 příležitostí pro Nový Jičín. O těchto 14 příležitostech budou mít občané možnost hlasovat v anketě na webu města a v informačním centru od pondělí 22. května do pátku 16. června. Po porovnání výsledků ankety a hlasování na Veřejném fóru bude sestaveno konečných 10 příležitostí, které budou předloženy zářijovému zastupitelstvu. Veřejné fórum se navíc bude každý rok opakovat a vedení města na něm představí souhrn toho, co se z navržených příležitostí podařilo realizovat. Pokud se některé akce nepodaří uskutečnit, bude vysvětleno proč,“ doplnil Syrovátka.

V průběhu fóra mohli občané tvořit také takzvanou „pocitovou mapu Nového Jičína“, ve které barevnými připínáčky zaznačovali například místa, kam by rádi vzali své přátele, kde tráví volný čas nebo kde se necítí bezpečně. Tato mapa bude také k dispozici na webu města a bude do ní možné přidávat další takováto místa. Výsledek pak poslouží městskému úřadu jako důležitá informace, ve kterých částech se občané cítí dobře, a kde je naopak třeba něco zlepšit.

17.5.2017

14 příležitostí pro Nový Jičín vzešlých z Veřejného fóra 2017

 • Instalovat mobilní WC a grilovací zařízení v turisticky vytížených oblastech (Skalky a Slunný háj)
 • Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
 • Ozelenit náměstí, především stromy
 • Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských měst
 • Podpořit navýšení kapacity ZUŠ
 • Pořádat diskotéky pro mládež
 • Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací zástěny, občerstvení, sportovní hřiště apod.)
 • Vybudovat bezbariérové veřejné WC
 • Vybudovat síť přírodních terénních cyklostezek „Čertovy stezky“ a zřídit „single trail centrum Čerťák“
 • Vybudovat cyklopruh podél silnice l/57 na průtahu městem
 • Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních ulicích
 • Vytvořit koncepci parkování ve městě
 • Zajistit brigády pro mládež
 • Zřídit krizovou pomoc se zaměřením na lidi s duševním onemocněním

Z těchto 14 příležitostí můžete vybrat dva návrhy, které Vás nejvíce zaujaly, a dát jim hlas v anketě na webu města nebo v návštěvnickém centru od pondělí 22. května do pátku 16. června. Po porovnání výsledků ankety a hlasování na Veřejném fóru bude sestaveno konečných 10 příležitostí. Ty budou předloženy zářijovému zastupitelstvu a na Veřejném fóru v roce 2018 budou občané informováni, co se podařilo realizovat, případně co se nepodařilo a proč.