Výběrová řízení

Výběrové řízení č. 11/2017 – referent VS na úseku životního prostředí


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent veřejné správy na úseku životního … Více „Výběrové řízení č. 11/2017 – referent VS na úseku životního prostředí“

Výběrové řízení č. 10/2017 – pracovnice (pracovník) sociální péče


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pracovnice (pracovník) v sociálních službách v organizační složce ProSenior Nový Jičín Druh práce a její charakteristika: pečovatelská činnost a přímá obslužná péče spočívající … Více „Výběrové řízení č. 10/2017 – pracovnice (pracovník) sociální péče“

Výběrové řízení č. 9/2017 – vedoucí oddělení investic


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení níže uvedené pracovní pozice … Více „Výběrové řízení č. 9/2017 – vedoucí oddělení investic“