Za odpady o 48 korun více, děti do jednoho roku od poplatku osvobozeny

Po sedmi letech se v Novém Jičíně zvyšuje poplatek za odpad. Od 1. ledna 2020 bude každý občan platit za sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů 600 korun, což je o 48 korun více než nyní. Nová vyhláška města ale zároveň stanovuje, že tato služba bude pro děti do jednoho roku věku zdarma.

Sazba místního poplatku za komunální odpad se mimo jiné stanovuje z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce. „Město Nový Jičín vynaložilo v roce 2018 za odpady téměř 23 milionů korun, což je o dva miliony více než v roce 2017. Z toho přibližně 8,6 milionu korun šlo na pravidelný svoz odpadu z popelnic a kontejnerů.  Zatímco náklady města rostou každoročně o miliony korun, občan zaplatí měsíčně pouze o čtyři koruny více než dosud, “ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí.

V roce 2018 byly skutečné celkové roční náklady přepočtené na osobu 910 korun, pro rok 2020 se zatím odhaduje, že budou 990 korun. „Rozdíl mezi skutečnými náklady a příjmy, do kterých patří i poplatek hrazený občany, pokrývá město ze svého rozpočtu,“ doplnil místostarosta Václav Dobrozemský.

Poplatek za celý rok musí občané uhradit do 30. června 2020. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo v hotovosti na pokladně úřadu na Divadelní ulici 1. „Od její úhrady jsou osvobozeni pouze lidé, kteří pobývají déle než půl roku v zahraničí nebo 90 dní v nemocnici, klienti chráněného bydlení, domovů pro seniory a dětských domovů,“ upřesnila Ivana Langerová z finančního odboru.

16.12.2019