Anenská ulice má nový přechod pro chodce

V Anenské ulici v Novém Jičíně byl vybudován nový přechod pro chodce. Na jeho realizaci se podílelo nejen město Nový Jičín, ale také sousední obec Šenov u Nového Jičína, na jejíž území část stavby zasahuje. Náklady na vybudování bezpečného a osvětleného přechodu pro chodce přesáhly 270 tisíc korun, dvě třetiny částky hradila novojičínská radnice.

Anenská ulice tvoří hranici mezi Novým Jičínem a Šenovem u Nového Jičína, přičemž silnice je ještě v katastru města. „Na místní komunikaci jsme nechali vyznačit přechod pro chodce a v obou jízdních pruzích instalovat zpomalovací polštáře. Na naší straně silnice jsme vybudovali nové chodníkové těleso a museli jsme demontovat stávající stožár veřejného osvětlení. U takzvané zebry jsme instalovali nový sloup veřejného osvětlení se signálními pásy,“ uvedla Olga Veverková z odboru majetku, rozvoje a investic novojičínského městského úřadu. Obec Šenov u Nového Jičína zajišťovala úpravu chodníku a osvětlení na své straně.

V Anenské ulici přechod pro chodce dlouhodobě scházel. Stavebním zásahem vzniklo bezpečné a bezbariérové místo pro přecházení silnice.