Kontakt

Občané Ukrajiny, kteří v důsledku konfliktu ve své zemi přicestovali do České republiky (dále „ČR“), mají v České republice právo žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi  dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (tj. o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc), a to za předpokladu, že požádají Ministerstvo vnitra ČR (konkrétně jeho pracoviště Odboru azylové a migrační politiky) o speciální druh dlouhodobého víza, tj. víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území  ČR ve smyslu § 33 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na uvedené vízum je pak také možné vyřídit si povolení k zaměstnání na Úřadu práce. Okamžikem udělení tohoto víza se osoba, jíž bylo vízum uděleno, stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění s přístupem  ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ni odvádí stát (ČR).

Bez vyřízení uvedeného víza mohou občané Ukrajiny pobývat na území ČR v rámci bezvízového styku, ovšem nebudou účastníkem veřejného zdravotního pojištění s přístupem  ke zdravotní péči v plném rozsahu (pokud nemají vlastní komerční pojištění). Bez uvedeného speciálního víza vydaného za účelem strpění pobytu na území ČR jim bude možné přiznat jen dávku mimořádné okamžité pomoci, tzv. na vážnou újmu na zdraví.

  • Zdravotní pojištění

Po 150 dnech se už některým vybraným skupinám automaticky nehradí zdravotní pojištění a tak v tomto ohledu musí činit kroky.

  • Zaměstnání
Kontakty na Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Nový Jičín: https://www.uradprace.cz/novy-jicin
Nabídka volných pracovních míst – https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
  • Dávky

Na webu Úřadu práce ČR jsou k dispozici podrobnosti ohledně všech dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na bydlení).

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

  • Zdravotní péče
Lékaři pro Ukrajinu: http://www.lekariproukrajinu.cz/
Psychoterapeutická pomoc pro Ukrajince: linka: (+420) 283 088, linky 139, 140 či 244 e-mail: ambulance@nudz.cz
Zdravotnické informace pro Ukrajince: +420 226 20 1221 (volba č. 8)
  • Kontakty na sociální pracovníky

V případě potřeby máte možnost se obrátit na sociální pracovníky odboru sociálních věcí zdejšího úřadu:

Bc. Šárka Loskotová – 556 768 256
Bc. Alena Figarová – 556 768 295
Bc. Lenka Juříčková- 556 768 291
Mgr. Petra Novotná – 556 768 339
Mgr. Daniela Susíková – 556 768 240