Kontakt

V případě nabídek na ubytování od soukromých osob či firem pro občany Ukrajiny, prosíme, posílejte informace na e-mail blanka.zagorska@novyjicin.cz. V e-mailu je potřeba uvést adresu, délku pronájmu, velikost nabízeného pronájmu, informaci jestli se jedná o byt vybavený či bez vybavení a zda je za úhradu nebo zdarma. Rovněž poprosíme o telefonní kontakt.
V případě dotazů volejte v pracovní době na tel. 556 768 370. Upřednostňujeme e-mailovou komunikaci.

Informace o ubytování v obydlí fyzické osoby – solidární domácnost:
Ubytování v obydlí fyzické osoby se dle usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen prostřednictvím pracovních úřadů. Otázky a odpovědi k příspěvku pro solidární domácnost si můžete stáhnout z webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.