Kontakt

Humanitární pomoc se realizuje ve dvou rovinách: buď přímo na území Ukrajiny, kterou zajišťuje Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina (kontakt na stránkách charita.cz) nebo jako pomoc zde v ČR lidem prchajících před válkou. Místní Charita Nový Jičín se bude soustředit na pomoc lidem hledajících azyl v NJ a okolních městech či obcích.

V souvislosti s válkou na Ukrajině MV pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. Momentálně jsme v situaci, kdy s ohledem na situaci jsme se velmi rychle dostali ze zeleného do oranžového stupně.

Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy jsme přichystali možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toho vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP před skončením platnosti stávajícího víza. Udělujeme ho na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení k zaměstnání. Informace pro tyto případy jsou v zeleném přiloženém letáku (je možné v krajích distribuovat), další informace jsou zde: https://www.mvcr.cz/ukrajina. V pátek proběhly první speciální úřední, v mnoha krajích i v sobotu – bez větších problémů. Informace jsou zároveň komunikovány s NNO, které poskytují poradenství na pracovištích OAMP a Centry na podporu integrace cizinců.

Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně předpokládáme, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum. Mnoho z těch, co nově přijíždí, má v ČR nějaké zázemí – rodinu, kamarády, takže část z nich nebudou potřebovat žádnou asistenci. Tito cizinci musí splnit svou registrační povinnost na Policii.

Pro ty, co toto zázemí nemají (nemají prostředky pro zajištění ubytování, nemají na území rodinu nebo známé), je připravena pomoc. Takové osoby budou nasměrovány na komunitní centrum, které součásti Zázemí (bývalé KACPU), kde proběhne jejich registrace.

Veškeré informace naleznete na: https://www.mvcr.cz/ukrajina

Všichni cizinci musí splnit svou registrační povinnost

Pro tyto potřeby bylo v Ostravě zřízeno:
Zázemí
Dr. Malého 1356/17
702 00 Moravská Ostrava
email: ukrajinammo@gmail.com  tel: 771 282 397.

Lidé se tam zaregistrují a zřídí si zdravotní pojištění. Získají tu také vše potřebné pro ubytování.

Další odkazy:
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/
http://www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinské-rodiny/
https://www.pomahejukrajine.cz/
https://www.nasiukrajinci.cz/

Přílohy: