Kontakt

Činnost Moravskoslezského kraje v rámci řešení migrační krize:

 • V pondělí hejtman kraje aktivoval Krizový štáb Moravskoslezského kraje pro řešení migrační vlny, aktivovanou skupinou KŠ MSK je komunikační středisko.
 • Aktivováno bylo Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině na Černé louce 3235 v Ostravě. Občané Ukrajiny se tam zaregistrují, což je jedna z povinností, kterou musí splnit všichni, kdo do Česka z Ukrajiny nyní přijdou. Získají zde pobytové oprávnění, zdravotní pojištění a také vše potřebné pro ubytování.
  Provozní doba KACPU je plánována 24 hod denně, z toho od 19:00 – 07:00 hod v omezeném režimu.
  V centru se nachází:

  • Tlumočníci
  • PČR
  • OAMP (Odbor azylové a migrační politiky)
  • Zástupce VZP
  • Administrativa
  • Psycholog

KACPU je řízeno Národním asistenčním centrem pomoci Ukrajině (NACPU).

 • Krajský úřad aktivoval informační linku k poskytování informací ohledně poskytování pomoci občanům Ukrajiny, tel. 800 720 210, v provozu denně od 7 do 19 hod. Informace jsou dostupné také na: https://www.msk.cz/kraj/ukrajina/index.html
 • Nabídky ubytování pro občany Ukrajiny zasílat do centrální databáze na ubytovaniukrajina@suz.cz.
 • Moravskoslezský kraj NEMÁ zřízen krajskou základnu humanitární pomoci, využívá základny humanitární pomoci města Ostravy na ulici Wattově, tel. 601 297 496, 601 297 870
 • Poskytování zdravotnického materiálu na Ukrajinu řeší kraj cestou Českého červeného kříže.
 • Poskytování humanitární pomoci bude řešeno cestou konvojů zabezpečených MV-GŘ HZS ČR.
 • Všichni občané Ukrajiny, kteří zůstanou na území ČR, MUSÍ být do 30 dnů registrováni v Krajském asistenčním centru pro pomoc Ukrajině (není předpoklad, že když se přihlásí později, budou postihnuti).