Kontakt

Kontakt na webmastera
webmaster@novyjicin.cz

Adresa
Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Identifikační údaje
IČO: 00298212 (Město Nový Jičín), DIČ: CZ00298212
osvědčení o registraci

Bankovní spojení
Komerční banka, 19-326801 / 0100 (příjmy), 326801 / 0100 (výdaje)

Telefon
+420 556 768 222 (ústředna)

Fax
+420 556 768 289 (podatelna)

TELEFONNÍ SEZNAM
abecední s vyhledáváním
podle organizační struktury

Elektronická adresa podatelny
e-podatelna@novyjicin.cz
(osobní a skupinové e-maily neslouží pro příjem úřední korespondence)

Datová schránka
ywmb4nc

Podatelna
budova MěÚ, Divadelní 1, Nový Jičín
Informace o provozu podatelny

INFORMACE PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY
Informace pro občany s trvalým pobytem na MěÚ
Může se stát i Vám

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin
Úterý 8 – 11 hodin, 12 – 14 hodin
Středa 8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin
Čtvrtek 8 – 11 hodin, 12 – 14 hodin
Pátek 8 – 11 hodin (pouze podatelna)

Městský úřad vyzývá občany, aby i přes výše uvedenou osobní možnost dostavení se na úřad, zvážili, zda je nutné jej osobně navštívit. Stále je možné většinu záležitostí vyřídit prostřednictvím elektronické komunikace, a to

  • telefonicky – kompletní telefonní seznam je na stránkách města
  • prostřednictvím e-mailu na konkrétní pracoviště,
  • případně prostřednictvím datové schránky ywmb4nc.

Případné změny v dostupnosti konkrétních pracovišť vyplývajících z aktuálních protiepidemických opatřeních najdete na webu města www.novyjicin.cz.

V Novém Jičíně 16.04.2021

Mgr. Josef Solanský
tajemník úřadu


Vážení občané,
v rámci neustálého zkvalitňování služeb a přístupu zaměstnanců úřadu k občanům jsme připraveni vyřídit vaše záležitosti i mimo úřední dny (pondělí a středa), tzn. také v dalších dnech pracovního týdne.
Zaměstnanci ovšem plní i jiné pracovní povinnosti, jako jsou služební pochůzky, místní šetření, jednání mimo úřad apod., a v tyto mimoúřední dny je nemusíte na pracovišti zastihnout. V tomto případě vaši záležitost s vámi projedná jeho kolega. Pokud máte zájem jednat s konkrétním zaměstnancem, doporučujeme Vám si jeho přítomnost na pracovišti v tyto dny ověřit, popř. si s ním schůzku předem telefonicky nebo e-mailem domluvit.