Kontakt

Kategorie: Hlavní
POHÁR STAROSTY MĚSTA NOVÝ JIČÍN 2024


7.6.2024

Soutěží se ve sportech:
1) Malá kopaná (umělá tráva)
2) Basketbal dívky (tělocvična ZŠ Komenského 66)
3) Basketbal chlapci (hala na bazéně)
4) Volejbal (volejbalové kurty Msgr. Šrámka)
5) Florbal chlapci (zimní stadion)
6) Házená (Hala ABC)
7) Vybíjená (zimní stadion)
8) Jízda zručnosti na kole (asfaltové hřiště areál TJ)
9) Stolní tenis družstev (SVČ Fokus)
10) Discgolf (discgolfové hřiště Bocheta)
11) Plavání mladší (krytý bazén)
12) Plavání starší (krytý bazén)
13) Atletika dívky (atletický stadion)
14) Atletika chlapci (atletický stadion)

Školy:
Základní škola GALAXIE
Základní škola a Mateřská škola Jubilejní 3
Základní škola Komenského 66
Základní škola Komenského 68
Základní škola Tyršova 1

Host:
Gymnázium a Střední odborná škola Nový Jičín

Host bojuje o medaile, ale do celkového Poháru starosty se jeho výsledky nezapočítávají.

Příklad: Pokud tedy Gymnázium a Střední odborná škola Nový Jičín vyhraje Basketbal
dívky, obdrží zlaté medaile, ale 6 bodů za vítězství do celkového Poháru starosty obdrží
škola, která se umístila na 2. místě atd.

Přihlášení:
Hromadnou přihlášku zašle škola v elektronické podobě nejpozději 24. 5. 2024
na e-mail: sedlar@fokusnj.cz nebo odevzdá na infocentru ve Fokusu.
Soupisky s podpisem odevzdá škola nejpozději 31.5. 2024.

Datum konání:
Pátek 7. června 2024

Místo:
Nový Jičín

Slavnostní vyhlášení disciplín:
V pátek 7. června 2024 na atletickém stadionu průběžně po skončení každé disciplíny
(všichni zúčastnění sportovci), po ukončení posledních soutěží cca. v 11:15 hodin vyhlášení celkových vítězů za účasti vedení města Nový Jičín.

Hodnocení PSM 2024:
V každém sportu se budou dle pořadí škol přidělovat body
1. místo – 6 bodů
2. místo – 4 body
3. místo – 3 body
4. místo – 2 body
5. místo – 1 bod

Součet těchto bodů určí celkové pořadí škol (při rovnosti bodů rozhodne vyšší počet lepších umístění).

Ceny:
a) za celkové vítězství v soutěži PSM pohár a poukázka v hodnotě 4 000,- Kč
a putovní pohár
b) za 2. a 3. místo v soutěži PSM poháry a poukázka na nákup sportovního zboží
v hodnotě 2 000,- Kč a 1 000,- Kč
c) za vítězství v jednotlivých sportech pohár a poukázka na nákup sportovního
zboží v hodnotě 500,- Kč
Ceny za jednotlivé sporty budou předány v 11:15 hodin při slavnostním zakončení
Poháru starosty města na atletickém stadionu za účasti vedení města.

Organizační pokyny:
- hromadnou přihlášku s disciplínami zašle škola v elektronické podobě nejpozději
24. 5. 2024 na e-mail: sedlar@fokusnj.cz nebo odevzdá na infocentru ve Fokusu.
- 31. 5. 2024 je třeba předat soupisky sportovců s daty narození (doporučujeme, aby
pedagogický doprovod měl přehled o zdravotních pojišťovnách sportovců)
- u jednotlivých sportů jsou napsány třídy, pro které je určen. Vždy platí, že starší nastoupit nemůže, ale mladší ANO.
Příklad: pokud je tedy napsáno 5. - 7. třída – žák 8. třídy nastoupit nesmí, ale žák
4. třídy ANO
- u jednotlivých sportů je napsán počet žáků, pro který je určen. Vždy platí, že více
sportovců nastoupit nemůže, ale méně ANO.
- prezentaci na sportovišti provádí pedagogický doprovod (pověřená odpovědná osoba
starší 18 let), který po celou dobu PSM odpovídá za svěřené sportovce
- vyhlášení výsledků všech sportů proběhne na atletickém stadionu ihned po skončení
jednotlivých sportů, kolem 11:15 hodin proběhne závěrečné vyhlášení nejlepších škol za
účasti vedení města Nový Jičín
- na každém sportovišti bude přítomen pověřený rozhodčí, který bude dbát na průběh dané
disciplíny
- hlavní rozhodčí celého Poháru starosty 2024 je Pavel Sedlář, případné nesrovnalosti
s rozhodčím komunikujte s hlavním rozhodčím 734 287 205
- protesty je možné podávat do 10 minut po skončení disciplíny u rozhodčích daného
sportu, případně u hlavního rozhodčího. Na pozdější protesty nebude brán zřetel
- pokud se škola nepřihlásí do nějaké disciplíny, bude ji připsána za tuto disciplínu do
celkové tabulky nula
- vítězná škola obdrží kromě poháru a poukázky také putovní pohár, který ji bude náležet
do příštího ročníku Poháru starosty města 2025
- každý sportovec se může zúčastnit pouze jednoho sportu, výjimku má ZŠ Galaxie,
v každém ročníku má méně žáků (pokud to zvládnou, mohou se zúčastnit více sportů)
- zdravotníci se budou pohybovat mezi sportovištěmi, kontakty budou předány ráno všem
hlavním trenérům

Výsledky:
Naleznete v pátek 7. 6. 2024 na webových stránkách www.fokusnj.cz.

Více informací: Pavel Sedlář 734 287 205, sedlar@fokusnj.cz

Informace o sportech:

1) Malá kopaná
10 chlapců -- 7. - 9. třída
umělá tráva
Prezence: 8:15 – 8:30
Hrací doba 2 x 10 minut
na hřišti 6+1 2) Basketbal dívky
10 dívek -- 7. - 9. třída
ZŠ Komenského 66
Prezence 8:15 – 8:30
Hrací doba 2 x 10 minut hrubého času, poslední dvě minuty čistého času

3) Basketbal chlapci
10 chlapců -- 5. - 7. třída (nesmí být osmý rok školní docházky)
hala na bazéně
Prezence 8:15 – 8:30
Hrací doba 2 x 10 minut hrubého času, poslední dvě minuty čistého času

4) Volejbal
12 sportovců - 6 chlapců a 6 dívek -- 9. třída (na hřišti vždy 3 dívky + 3 chlapci)
volejbalové kurty Msgr. Šrámka (nepříznivé počasí tělocvična Msgr. Šrámka)
Prezence 8:15 – 8:30 5) Florbal chlapci
max. 10 chlapců -- 6. - 7. třída (nesmí být osmý rok školní docházky)
zimní stadion
prezence 8:15 – 8:30
Hrací doba 2 x 8 minut
na hřišti 4+1 6) Házená
10 dívek a chlapců -- 4. - 5. třída (na hřišti musí být vždy minimálně 2 dívky v poli)
Hala ABC. Zajišťuje Hanball club Nový Jičín.
prezence 8:15 – 8:30
Herní doba 2 x 10 minut

7) Vybíjená
12 dívek a chlapců -- 5. třída - (na hřišti vždy 10 hráčů), otevřená kategorie
(mohou i nemusí hrát dívky)
zimní stadion
prezence 8:15 – 8:30
Herní doba 2 x 7 minut

8) Jízda zručnosti na kole
3 chlapci + 3 dívky -- 4. třída
asfaltové hřiště areál TJ
Rozhoduje je čas, ke kterému se připočítává penalizace za chyby při jízdě.
Trestné body – sekundy. Zajišťuje Městská policie Nový Jičín.
Prezence 8:15 – 8:30 9) Stolní tenis družstev
5 dívek a chlapců -- 6. – 9. třída - otevřená kategorie (mohou i nemusí hrát dívky)
SVČ Fokus
Prezence: 8:15 – 8:30
Školy se utkají systémem každý s každým.
Jednotlivé zápasy (celkem 4) se hrají na dva vítězné sety do 11 bodů. Před začátkem
turnaje odevzdá pedagogický doprovod pořadí hráčů, v jakém nastoupí do všech zápasů.
Pátý hráč nahrazuje hráče, kterého vystřídal (střídat se může až po zápase). Odehrají se
čtyři zápasy, po kterých bude znám vítěz (4:0 nebo 3:1) nebo bude stav nerozhodný 2:2.

10) Discgolf
3 chlapci + 3 dívky -- 5. – 9. třída
discgolfové hřiště Bocheta – upravené jamky
Hrají se 2 kola po šesti jamkách. Rozhoduje nejnižší počet hodů všech šesti hráčů.
Zajišťuje Moravian Gators Nový Jičín.
Prezence 8:15 – 8:30

Plavání – krytý bazén
(plavci se mohou zúčastnit plavání jednotlivců + štafety)
krytý bazén
Rozhodčí zajišťuje KVS Laguna Nový Jičín.
Prezence 9:00 – 9:15 11) Plavání mladší - (kategorie: dívky 2.-3.třída (25 metrů), chlapci 2.-3.třída
(25 metrů), dívky 4.-5.třída (50 metrů), chlapci 4.-5.třída (50 metrů), štafeta mladší
dívky – 4x50m volný způsob, štafeta mladší chlapci – 4x50m volný způsob
Maximální počet plavců v kategorii 2, započítávají se obě umístění
Počet plavců do štafety 4 (mohou být i ti, kteří se nezúčastnili plavání v jednotlivých
kategoriích)

12) Plavání starší - (kategorie: dívky 6.-7.třída (50 metrů), chlapci 6.-7.třída
(50 metrů), dívky 8.-9.třída (100 metrů), chlapci 8.-9.třída (100 metrů), štafeta starší
dívky – 4x50m volný způsob, štafeta starší chlapci – 4x50m volný způsob
Maximální počet plavců v kategorii 2, započítávají se obě umístění
Počet plavců do štafety 4 (mohou být i ti, kteří se nezúčastnili plavání v jednotlivých
kategoriích)

Atletika – atletický stadion
dívky a chlapci -- 8. - 9. třída
(atleti se mohou zúčastnit tří atletických disciplín + štafety)
atletický stadion (800m dívky, 1500m chlapci a štafety. V sektoru dálky s tartanem se
uskuteční dálka dívky a chlapci. Rozhodčí zajišťuje Atletika Nový Jičín.
Prezence 8:15 – 8:30 13) Atletika dívky - (800m, 60m, dálka, vrh koulí, štafeta dívky 4x400 metrů)
Maximální počet 3 osob na disciplínu (800m, 60m, dálka, vrh koulí)
započítávají se dvě nejlepší umístění + štafetové umístění

14) Atletika chlapci - (1500m, 60m, dálka, vrh koulí, štafeta chlapci 4x400 metrů)
Maximální počet 3 osob na disciplínu (1500m, 60m, dálka, vrh koulí)
započítávají se dvě nejlepší umístění + štafetové umístění

{title}

Zobrazit celý kalendář