Rozpočet na rok 2022 bude opět proinvestiční

Nový Jičín má rozpočet na rok 2022. Zastupitelé odsouhlasili, že na straně výdajů bude 956 milionů korun a na straně příjmů více než 779 milionů korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryjí vlastní zdroje na účtech města ve výši 123 milionů korun a 53,6 milionů získaných z investičního úvěru. Rozpočet je proinvestiční, v kapitálových výdajích je zařazena třetina z celkového objemu plánovaných výdajů.

„Z letošního roku přechází do roku 2022 pět velkých stavebních akcí – přestavba bývalé ubytovny pro zdravotnický personál v ulici K Archivu na bydlení pro mladé lidi, statické zajištění přístavby Beskydského divadla, vybudování nových multifunkčních učeben Střediska volného času Fokus, výstavba infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Žilině a rekonstrukce objektu krytého stání pro automobily v Loučce,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Město také pokračuje v revitalizaci bytových domů. „V příštím roce proběhne revitalizace bytových domů Jičínská 272 a 275, kde budou vyměněna okna, dveře, a dojde k zateplení fasády. Oba projekty by měly být financovány z dotace z Integrovaného operačního programu. Ta však bude vyplacena až zpětně po ukončení prací,“ pokračoval Dobrozemský.

Příští rok bude také rekonstruováno první ze školních hřišť, na něž byly v posledním roce zpracovány projektové dokumentace. „Jako první přijde na řadu hřiště u základní školy Dlouhá, která je pobočkou ZŠ Jubilejní. Za celkem 26 000 000 Kč zde bude vybudována nová běžecká dráha, inline dráha, multifunkční hřiště a také cvičící prvky pro děti. Hřiště následně otevřeme také pro obyvatele blízkého sídliště Loučka,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.

Město bude pokračovat i v zavádění „chytrých“ technologií. „Z dotace budou vybudovány elektronické úřední desky, jejichž realizace byla z tohoto důvodu o rok odložena, a také nová služba pro občany s názvem Mobilní rozhlas. Úplnou novinkou bude Re-Use centrum, které vznikne za 450 000 Kč v areálu separačního dvora. Chystá se také realizace několika dalších opatření z koncepce parkování a opravy a vybudování několika nových autobusových zastávek,“ doplnil Syrovátka

Město nezapomíná ani na oblast sportu a volného času. „V roce 2022 je v plánu vybudování nového skateparku ve sportovním areálu a zpracování projektových dokumentací na multifunkční hřiště a zázemí pro sportovce. Pokračuje také projekt na stavbu velké sportovní haly, v příštím roce se uskuteční architektonická soutěž, která urči její výslednou podobu,“ popsal místostarosta Marcel Brož. V plánu je také prodloužení cyklostezky Koleje k areálu bývalého Horního vlakového nádraží  a  další etapa revitalizace výletní lokality u vodní nádrže Čerťák.

„Bude se pokračovat v systematické revitalizaci městských bytů, opravách chodníků a komunikací, rekonstrukci veřejného osvětlení či modernizaci tepelného hospodářství města. Poměrně velké finanční prostředky jsou vyčleněny na opravy, údržbu a investice v budovách mateřských a základních škol,“ zdůraznil Dobrozemský.

„V situaci, ve které se nacházíme, nemůže město rezignovat na běžnou péči o stávající majetek, tedy na opravy a údržbu. Také je důležitá upravenost a čistota města, to souvisí s investicemi do Technických služeb města Nového Jičína. Nemalé finanční částky v příštím roce budou investovány do obnovení techniky, jedná se například o nový svozový vůz na odpadky, čelní nakládač, velkoplošná sekačka. Jednou z větších akcí je také revitalizace střediska zeleně na Palackého ulici ve výši bezmála 18 milionu korun, která byla původně plánována již v letošním roce.“ uvedl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

15.12.2021