Pozemky pro výstavbu hasičské stanice věnovalo město

V Novém Jičíně byla dnes zahájena výstavba centrální hasičské stanice, a to na pozemcích, které Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje darovalo město. Bezúplatný převod více než tří hektarů půdy v roce 2017 odsouhlasili novojičínští zastupitelé a na jaře 2018 byla mezi radnicí a Českou republikou, která se stala novým vlastníkem parcel, podepsaná smlouva.

„Hasiči město před několika lety oslovili s tím, že potřebují postavit novou zbrojnici, protože jejich stávající budova je zastaralá a není možné ji rozšířit. Protože si uvědomujeme důležitost a nezbytnost této záchranné složky, která bojuje o lidské životy a majetky při požárech, povodních a dalších pohromách, pozemky na výstavbu nové stanice jsme hasičům věnovali. Podle znaleckého posudku mají parcely hodnotu téměř 12 milionů korun,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Město Nový Jičín má s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje uzavřenou i smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů požární ochrany. „Na našem území plní i úkoly jednotky dobrovolných hasičů. My máme ze zákona povinnost tuto požární ochranu zajistit, a proto jsme se zavázali hasičskému sboru platit příspěvek, který každý rok navyšujeme o inflaci. Letos to byla například částka přesahující 1,6 milionu korun,“ řekl Lumír Balaryn, vedoucí krizového řízení na novojičínské radnici.

09.09.2020