Nový Jičín se dohodl s krajem na směně silnic, cesta u sirných lázní se opraví

Nový Jičín se dohodl s Moravskoslezským krajem na vzájemném převodu některých komunikací. Město získá do svého vlastnictví silnici vedoucí do Kojetína a kraj zase převezme ulice Propojovací, Suvorovovu a také část Hřbitovní, a to až za hranici Nového Jičína, ke křížení se silnicí II. třídy směřující na Rybí. Vezme tak do své správy i takzvaný úsek „nikoho“, který se rozléhá na území obcí Šenov u Nového Jičína a Rybí. Už koncem září by se měl kritický úsek, k němuž se řadu let nehlásil žádný vlastník, začít opravovat.

„Dohoda o vzájemném darování komunikací už existuje. Nyní probíhají nezbytné kroky ke schválení potřebných smluv, na základě kterých dojde k převodu silnic a pozemků pod nimi,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

„Tento krok vyřeší nejen údržbu problematické cesty kolem bývalých sirných lázní, ale usnadní i úklid, kdy teď na sebe budou navazovat komunikace jednoho vlastníka. Ze zákona nelze udržovat cizí majetek, my nemůžeme uklízet krajské vozovky a kraj zase naše,“ doplnil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Radnice předá kraji asi dva kilometry cest a výměnou získá 4,3 kilometru dlouhou silnici vedoucí do Kojetína. „Obce a města spojují silnice II. a III. třídy, které spravuje kraj, proto je logické, že kraj uznal, že komunikace z Nového Jičína do obce Rybí je jeho. Městské a místní části obcí zase spojují místní komunikace, proto si naše město převzalo do vlastnictví cestu z Nového Jičína do Kojetína,“ vysvětlil starosta.

Město sice bude muset po směně komunikací udržovat delší úsek, ale pokud jde o dopravní tok vozidel, je situace pro něj příznivější. „Musíme vzít v úvahu i šíři a současný stavebnětechnický stav cest. Silnice do Kojetína je bez kamionů, které jsou pro vozovku největší zátěží. V Propojovací ulici a části Hřbitovní, kterých se vzdáváme, je vysoká dopravní frekvence a do budoucna lze ještě předpokládat její nárůst,“ doplnil starosta.

Moravskoslezský kraj, který si vzal do správy kromě silnic v Novém Jičíně i úsek kolem bývalých sirných lázní, chce na takzvané cestě „nikoho“ ještě letos na podzim vyměnit asfaltový povrch. „Jakmile se dokončí výstavba dálnice D48, dojde k celkové rekonstrukci silnice mezi Novým Jičínem a obcí Rybí,“ uvedl Kopecký.

20.08.2020