Nový Jičín dal do oprav památek miliony korun

Nový Jičín letos investoval do oprav kulturních památek na území města čtyři a půl milionu korun. Část nákladů, 1,3 milionu korun, pomůže uhradit Ministerstvo kultury. Radnice nechala zrenovovat kamenný kříž z roku 1888, harmonium z přelomu 19. a 20. století v kapli svatého Michala, část hradeb městského opevnění z počátku 16. století a secesní vilu podnikatele Ferdinanda Czeicznera, v níž sídlí městská knihovna. Město přispělo částkou půl milionu korun i na opravu střechy Španělské kaple, která je v majetku římskokatolické farnosti.

„Kamenný kříž s litinovým korpusem Krista v Kojetíně restauroval akademický sochař Jakub Gajda. Kříž byl na dvou místech prasklý a velmi nestabilní. Ještě letos plánujeme úpravu terénu v okolí památky,“ řekla Simona Holčáková z odboru školství a kultury na novojičínské radnici. Aktuálně probíhají záchovné práce na hradbách městského opevnění, kdy se po vyčistění zdivo nově spáruje.

Nejnákladnější byla výměna 45 oken v budově radnice, jejíž základy pocházejí ze 16. století  a je na seznamu kulturních památek. Úřad za ni zaplatil více než dva miliony korun, téměř 800 tisíci přispěje Ministerstvo kultury. První etapu sanačních prací má za sebou i budova městské knihovny, která byla postavena v roce 1910 jako rodinné sídlo textilního podnikatele Ferdinanda Czeicznera.

„Kvůli špatné nebo i chybějící izolaci a průsakům z kanalizace ničila zdivo velká vlhkost. Provedla se injektáž zdiva, udělaly se nové sanační omítky a opravila se i přilehlá kanalizace, která se zároveň vyspádovala směrem od budovy. Také se vyměnila pískovcová dlažba na chodníku, který vede ke vstupu do knihovny,“ vysvětlila Holčáková.

16.09.2021