Brožura informuje o plánech města

Novojičínská radnice vydala informační brožuru k novému Strategickému plánu rozvoje města. Tiskovina i její elektronická verze se stručným textem a řadou fotografií snaží veřejnosti přiblížit obsáhlý strategický plán, který definuje, v jakých oblastech by se mělo město v letech 2021 – 2027 dále rozvíjet. Brožura je k dispozici v budovách městského úřadu, a také je ke stažení na internetovém odkaze: www.novyjicin.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-novy-jicin-2021-2027/, kde je zveřejněno i kompletní znění strategického dokumentu.

Brožura popisuje proces zpracování strategického plánu a výsledky dotazníkového šetření mezi veřejností, které bylo podkladem pro vytvoření vizí do budoucna. „Je zde také přehled všech strategických cílů a příkladů vybraných projektů, které by je měly pomoci naplnit. Stručně řečeno je zde popsáno to, jak by město mělo vypadat v příštích letech a jakými způsoby toho lze dosáhnout. Například, že podmínky k bydlení zlepší rekonstrukce městských bytů, tvorba ploch pro výstavbu rodinných domů nebo přestavba zdravotnické ubytovny na byty,“ řekl Václav Nezval z odboru rozvoje a investic novojičínské radnice.

Obdobně jako bydlení se brožura věnuje projektům, které mají zlepšit sociální či ekonomickou oblast, společenský život, dopravu nebo životní prostředí ve městě. Důležitou částí brožury jsou také náměty a způsoby, jakými se mohou do strategického plánování rozvoje města zapojit také občané Nového Jičína a další široká veřejnost.

16.06.2021