Informace o proplácení kastrace a čipování

V souvislosti se změnou zákona o veterinární péči, podle níž je od 1. ledna 2020 povinná vakcinace psů proti vzteklině platná pouze v případě, že pes je označen mikročipem, se na odbor životního prostředí obrací lidé s dotazy, zda město finančně přispívá na čipování zvířat.

Zastupitelstvo města – s cílem omezování počtu toulavých zvířat – již dříve schválilo usnesení, podle něhož jsou držitelům psů, kteří nechali svého psa vykastrovat a současně označit mikročipem, uhrazeny prokazatelně vynaložené náklady na kastraci a čipování z rozpočtu města.

Musí však být splněny ještě další podmínky:

  1. držitelem psa je občan s trvalým pobytem na území Města Nový Jičín,
  2. úhrada nákladů za kastraci a čipování je možná do výše 80% doložených nákladů, nejvýše však 3200,- Kč za jedno zvíře,
  3. za psa byl v daném kalendářním roce uhrazen místní poplatek podle příslušné OZV,
  4. držitel psa není dlužníkem Města Nový Jičín .

Na odboru ŽP se ochraně zvířat věnuje Ing. Helena Janoušková, tel. 556 768 279, e-mail: helena.janouskova@novyjicin.cz , poplatkovou agendu za psy na finančním odboru má na starost Lenka Petříčková , tel. 556 768 383, e-mail lenka.petrickova@novyjicin.cz .

Ing. Eva Bártková, odbor životního prostředí