Změna č. 5 Územního plánu Nový Jičín

pdf TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ (pdf, 4 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5

průsvitka k výkresu pdf I.B.a) Výkres základního členění území (pdf, 11 MB)

průsvitka k výkresu pdf I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 12 MB)

průsvitka k výkresu pdf I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 12 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5

průsvitka k výkresu pdf II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 14 MB)

pdf II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 14 MB)

II.B.d) Doplňující výkresy

průsvitka k výkresu pdf II.B.d)1 Doprava (pdf, 13 MB)

průsvitka k výkresu pdf II.B.d)2 Vodní hospodářství (pdf, 12 MB)

Příloha odůvodnění – pdf TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN (pdf, 1 MB)