Změna č. 4 Územního plánu Nový Jičín

Textová část
pdf Textová část včetně odůvodnění (pdf, 964 KB)
Grafická část
Průsvitka k výkresu pdf Výkres základního členění území (pdf, 12 MB)
Průsvitka k výkresu pdf Hlavní výkres (pdf, 13 MB)
Průsvitka k výkresu pdf Koordinační výkres (pdf, 14 MB)
Průsvitka k výkresu pdf Výkres vodního hospodářství (pdf, 13 MB)