Změna č. 2 Územního plánu Nový Jičín

Textová část
pdf Textová část Změny č. 2 Územního plánu Nový Jičín včetně odůvodnění a odůvodnění zpracovaného pořizovatelem (pdf, 702 KB)
Grafická část
pdf Průsvitka k výkresu I.B.a) Výkres základního členění (pdf, 4 MB)
pdf Průsvitka k výkresu I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 4 MB)
pdf Průsvitka k výkresu II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 6 MB)
pdf Průsvitka k výkresu II.B.c) Výkres předpokládaných záboru půdního fondu (pdf, 4 MB)