Změna č. 1 Územního plánu Nový Jičín

Textová část
pdf Textová část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nový Jičín včetně odůvodnění a odůvodnění zpracovaného pořizovatelem (pdf, 696 KB)
Grafická část
pdf Průsvitka k výkresu I.B.a) Výkres základního členění (pdf, 8 MB)
pdf Průsvitka k výkresu I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 9 MB)
pdf Průsvitka k výkresu I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb (pdf, 9 MB)
pdf Průsvitka k výkresu II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 9 MB)
pdf II.B.b) Výkres širších vztahů (pdf, 1 MB)
pdf Průsvitka k výkresu II.B.c) Výkres předpokládaných záboru půdního fondu (pdf, 8 MB)
pdf Průsvitka k výkresu II.B.d1) Výkres dopravy (pdf, 9 MB)
pdf Legenda výkresu širších vztahů (pdf, 344 KB)